Mikrostöd

Har ditt företag, din förening eller din organisation en idé som utvecklar våra landsbygder, men behöver ett mindre stöd för att komma igång? Då vill vi tipsa om våra mikrostöd! 

Mikrostöd – lite snabbare, lite lättare

Bra att veta

  • Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut.

  • Inom vilka områden vi erbjuder mikrostöd varierar. Det finns en bestämd pott pengar att fördela.
  • Vi tar emot ansökningar löpande.

Så går det till

Nedan kan du se vilka mikrostöd vi erbjuder just nu. Ansökningsblankett finns att ladda ner på sidan för respektive stöd.

Ansökan mailas till din kontakt på leaderkontoret. Behöver den kompletteras kommer du att få besked om vad som saknas eller behöver ändras. Ansökan behöver vara komplett senast två veckor före ett av våra presidiemöten eller ett styrelsemöten. Du hittar datum för dessa i kalendern.