Kommittémöte

Kommittén bedömer inkomna ansökningar om Checken.

Kommittémöte 30 maj

Kommittén består av unga mellan 16 och 25 år. Tillsammans bedömer och fattar de beslut om inkomna ansökningar om Checken. Checken är en möjlighet för unga mellan 13 och 25 år att ansöka om upp till 20 000 kronor för att förverkliga en idé.