Landsbyggaregalan 2023

Välkommen till en eftermiddag full av erfarenhetsutbyte, inspiration och gemenskap! Kvällen bjuder också på en festlig galamiddag och prisutdelning till Årets landsbyggare.

Landsbyggaregalan 2023

Det finns många kreativa möjliggörare på landsbygden som inte drar sig för att testa nya saker och våga sina drömmar, både i det lilla och stora. De som tror på sig själva och visar att det går kan inspirera andra till att våga ta steget och förverkliga idéer. Landsbyggaregalan är en plats för positiv stöttning och en möjlighet att hitta nya samarbeten för att bredda, paketera eller effektivisera sin verksamhet.

Detta projekt vill ge förutsättningar för landsbyggare att hitta varandra och i mötet få inspiration, utbyte och nya affärsrelationer som kanske kan leda till nya målgrupper eller förlängd säsong. Tillsammans vill vi verka för att ta vara på möjligheterna som finns på våra landsbygder. Vi vill öka stoltheten för allt skapande som pågår och gör Sjuhärad attraktivt för dem som bor, verkar och kommer på besök. Idag och i framtiden.

Projektet Vi Landsbyggare drivs av oss i Leader Sjuhärad och Landsbyggaregalan 2023 arrangerar vi tillsammans med Creative Cluster och Europa Direkt Sjuhärad.

Läs mer och anmäl dig här senast den 26/2.