Presidiemöte

Presidiet behandlar inkomna ansökningar om mikrostöd.

Presidiemöte 9 september

Presidiet behandlar inkomna ansökningar om mikrostöd. För att presidiet ska kunna fatta beslut måste din ansökan vara helt komplett senast två veckor före mötet.