Presidiemöte

Presidiet behandlar inkomna ansökningar om delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt.

Presidiemöte 22 november

Presidiet behandlar inkomna ansökningar om mikrostöd. För att presidiet ska kunna fatta beslut måste din ansökan vara helt komplett senast två veckor före mötet.