Nygamla möjligheter för Sjuhärad!

Den 25 april bjuder Leader Sjuhärads in till inspirationsföreläsning med Stefan Edman.

Inspirationsföreläsning med Stefan Edman:
Nygamla möjligheter för Sjuhäradsbygden – i tider av stora utmaningar!Dag: 25 april klockan 18.00-19.00
Plats: Hemma på Källebacka, Marbäck eller digitalt

Ska vi bygga mer vindkraft i våra bygder? Hur bra är solpaneler på min villa? Kommer djurhållning och lantbruk att få en renässans i Sjuhärad – när Sverige i orostider måste öka sin självförsörjning på mat? Ska skogsbruket testa hyggesfria metoder – när nu EU kräver ökad kolinlagring i mark och träprodukter? Vilka nya produkter och tjänster kan Sjuhärads företag öka sin lönsamhet med – i energi- och klimatomställningen? Och vad kan vi alla bidra med som konsumenter?

Stefan Edman föreläser och samtalar med publiken. Han har arbetat med hållbarhet och utveckling runtom i Sverige i hela sitt liv. Som biolog, föreläsare i företag och kommuner och som författare till ett 50-tal böcker. Han har också en klockarkärlek till det vackra, uppfinningsrika Sjuhärad, av familjeskäl, men också för att han gjort flera böcker tillsammans med sina vänner fotograferna Jan Töve och Tore Hagman. Stefan har också under några år jobbat som miljösakkunnig i Statsrådsberedningen och gjort SOU:n ”Bilen Biffen Bostaden”.

Information
Alla är välkomna på föreläsningen och du väljer själv om du vill delta även på årsmötesförhandlingarna som tar vid klockan 19.30. Väljer du att delta på årsmötet så bjuder vi på mat efter inspirationsföreläsningen.

Anmälan
Anmäl dig till inspirationsföreläsning och/eller årsmöte senast den 20 april genom att klicka på knappen nedan.

Anmälan