Om oss

Leader Sjuhärad är en ideell förening. Vi arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden.

Vårt fokus

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla sin plats. Tanken är att utveckling av platsen du bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är också ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Genom Leader finns möjlighet att söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i leaderområdets strategi.

Leader finns över hela Sverige och mer information om leadermetoden finns på vår gemensamma webbsida. 

Sjuhärad är vårt område

Vår strategi

Varje leaderområde har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Vårt område omfattar kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Strategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leaderstöd. Strategin gäller för åren 2023-2027 och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.

Vi vill höra om er idé

Leaderkontoret

Representerar du en förening, ett företag eller en organisation som har en idé som på något sätt utvecklar Sjuhärads landsbygder? Vill ni utveckla och förverkliga den, då kan personalen på leaderkontoret hjälpa till!

Vänder du dig till kontoret får du stöd, coaching och råd. Välkommen att höra av dig!

Lokalt förankrade beslut

Styrelsen

Vår styrelse består av 15 ledamöter, jämt fördelat mellan ideell, privat och offentlig sektor. Fördelningen är viktig för oss eftersom leadermetoden bygger på samverkan.

Det är styrelsen som ansvarar för att vi arbetar utifrån vår utvecklingsstrategi och beslutar om fördelning av leaderstöd.

Efter att styrelsen beslutat att tilldela ett projekt leaderstöd ska Jordbruksverket, vår förvaltningsmyndighet, fatta formellt beslut. Jordbruksverkets uppgift är också att genomföra kontroll och revision av vår verksamhet.

I vår förening finns plats för dig

Vill du bli medlem?

Som medlem i föreningen Leader Sjuhärad har du rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen. Några gånger om året får du också ett nyhetsbrev per e-post.