Generation D

Projektet där vi ser, lyfter och uppmuntrar ungas driv. Primär målgrupp är unga i Sjuhärad i ålder 13–25 år, med fokus på gymnasieungdomar.

Om projektet

Ungt engagemang och känslan av att ”Jag kan påverka” är viktiga ingredienser för en levande och demokratisk landsbygd. Inom ramen för Generation D kommer vi, Leader Sjuhärad, därför att arbeta med att stärka ungdomars delaktighet, samverkan och entreprenörskap.

I Generation D står “D” för Driv, Drömmar och Du. Vi är övertygade om att unga i Sjuhärad bär på både drivkraft och drömmar. I detta projekt bidrar vi med möjligheter och verktyg. Vi vill också bidra till en positiv attityd kring livet som ung på landsbygden. Det gör vi genom att se, lyfta och uppmuntra ungas driv.

Primär målgrupp är unga i Sjuhärad i ålder 13–25 år, med fokus på gymnasieungdomar. Sekundär målgrupp är andra intressenter såsom privatpersoner och offentliga, privata och ideella organisationer i och utanför Sjuhärad.

Styrelsens beslutsmotivering

Projektet är angeläget för att stödja, uppmuntra och ta vara på ungas idéer och kreativitet. Leader Sjuhärads syfte är att arbeta för en hållbar, levande och demokratisk landsbygd med det unga engagemanget och känslan av att kunna påverka sitt lokalsamhälle. Därigenom kan ungdomars delaktighet, samverkan och entreprnörskap stärkas i området. 

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Leader Sjuhärad

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram
Webbsida

Projektet i media

P4 Sjuhärad 2022-05-10: Udda sommarjobbet – här söker man sommarinfluencers.

Alingsås Tidning 2022-05-12: Nu kan man sommarjobba som influencer: ”Ett guldläge”.

Borås Tidning 2022-05-17: Leader Sjuhärad vill hitta influencers till sommaren (endast prenumeranter).

Borås Tidning 2022-08-29: De kan dela ut upp till 20 000 kronor till ungas idéer (endast prenumeranter).

Borås Tidning 2023-07-14: Sommarinfluencern Filippa – om vattenskidorna och sommarjobbet (endast prenumeranter).

P4 Sjuhärad 2023-07-11: Filippas sommarjobb: åtta inlägg i sociala medier.

Borås Tidning 2023-07-15: Junior, 13, är yngsta sommarinfluencern: “Ska få se hur folk lever på landet” (endast prenumeranter).

SVT Väst 2023-07-24: 13-årige Junior från Vårgårda är sommarinfluencer.

Ulricehamns tidning 2023-07-18: Ellen, 22, är sommarinfluencer – ska lyfta fram saker att hitta på i Ulricehamn (endast prenumeranter).

SVT morgon: Influencer Ellen besöker studion.

OMNI 2023-07-23: Ungdomar på landet får sommarjobb som influerare.

Resumé 2023-07-18: Sommarjobbande influencers marknadsför kommunen.

 

 

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
1 733 763

Medfinansiering från annan part:

Total finansiering
1 733 763

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.