Lidas Mångfaldsodling

Maten vi äter har stor påverkan på klimat och miljö. Inom ramen för detta leaderprojekt läggs grunden för en odling som ska bidra till att producera lokal, ekologisk mat. 

Om projektet

En småskalig odling där grönsaker, frukt och bär produceras på ett sätt som är hållbart för människor och natur – det står i fokus i detta projekt. Odlingen etableras i Vårgårda och kommer vara av typen ”Market garden” där man odlar i fasta bäddar och mer intensivt än vid traditionell grönsaksodling genom tätare radavstånd och fler skördar per säsong. Målet är att odla på ett så naturligt sätt som möjligt, utan kemikalier och konstgödsel. Det innebär att stor hänsyn tas till jordens och mikrolivets hälsa – för när jorden mår bra kan den ge fina förutsättningar för växterna som finns där. 

När odlingen väl startar kommer grönsaker att säljas direkt till kunder som prenumererar på grönsakskassar. Till en början räknar man med att kunna erbjuda ett trettiotal familjer en välfylld kasse varje vecka. Därutöver kommer odlingen ha kapacitet att producera grönsaker till lokala restauranger och bagerier.

Leaderstödet gör det möjligt att skala upp odlingen redan från start – bland annat ska ett växthus på 200 kvadratmeter köpas in och sättas upp, likaså ett mindre groväxthus, en container för verktyg och en packstation för skörden. Hållbarhet löper som en röd tråd genom projektet, som exempel på detta kan nämnas att fruktträd och bärbuskar ska planteras mellan odlingsbäddarna för att stimulera den biologiska mångfalden. I planen finns också att plöja ner biokol i marken för att minska näringsläckage från odlingen.

Ur ansökan

”Vid full produktion ska odlingen kunna leverera grönsakskassar till 100 familjer, varje vecka, minst 25 veckor om året.”

Styrelsens beslutsmotivering

Ett välgrundat och genomtänkt projekt som ger goda förutsättningar för mångfaldsodling. Projektet bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad kunskap kring hållbar odling samt lokal livsmedelsproduktion. Projektet ligger i linje med Leader Sjuhärads strategi.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Isak Oscarsson, enskild firma

Projektledare
Isak Oscarsson
0761 87 84 43
isak.oscarsson@gmail.com

Webb och sociala medier
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
188 568 kr

Medfinansiering från sökande:
282 852 kr

Total finansiering
471 420 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 33 000 kr.

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden