Navåsgymmet

Ett utegym, både för föreningens medlemmar och andra som söker sig till Navåsen – det har detta projekt skapat.

Om projektet

I bred samverkan med ortens föreningar tog Navåsens FK initiativ till ett projekt för att anlägga ett utegym vid föreningens anläggning i Björketorp. Inom ramen för projektet har man planerat och berett platsen för gymmet och under hösten 2022 sattes träningsstationerna på plats. Det mesta förflöt smidigt och så småningom kunde en invigning arrangeras – en uppskattad sådan med cirka 100 besökare. Sedan våren 2023 arrangeras regelbunden träning i utegymmet med möjlighet till handledning vid något tillfälle per vecka. 

Gymmet som sådant består av fem stationer och möjliggör således variation och bredd i träningen. I gymmet finns skyltar med QR-koder – scannas dessa når du instruktionsfilmer för hur respektive station är tänkt att användas. Smidigt för den som inte är van eller besöker utegymmet för första gången.

Förhoppningen med projektet var att skapa en attraktiv plats för såväl gemensam som individuell träning, både för föreningens medlemmar och andra som söker sig till Navåsen. Friluftsanläggningen har funnits sedan 1967 med badplats och löpspår. Fokus har genom åren legat på terränglöpning och skidåkning – men med mildare vintrar och nya generationer som är intresserade av andra träningsformer så är utegymmet, enligt föreningen, ett välkommet tillskott till anläggningen.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Det är ett projekt som är väl förankrat hos ortens föreningar, och främjar en generationsväxling. 

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Navåsens FK

Projektledare
Lotta Gradén
lotta.graden@telia.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Markbladet 2022-11-09: Nytt utegym vid Navåsen klart för invigning

Markbladet 2022-08-03: Utegym ska byggas vid Navåsen

Borås Tidning 2022-07-31: Navåsens utegym får sjöutsikt (Endast prenumeranter)

Om finansieringen

Leaderstöd
300 000 kr

Medfinansiering från Navåsens FK:
44 040 kr

Total finansiering
344 040 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 185 670 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.