Nya fysiska mötesplatser

Mötesplatser skapar delaktighet och gemenskap. Detta mikrostöd kan sökas för att skapa nya eller anpassa befintliga mötesplatser. 

Om mikrostödet

Nya fysiska mötesplatser är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Mikrostöd kan sökas för att driva projekt som skapar nya mötesplatser i området. Det kan vara helt nya mötesplatser, men även anpassning av befintliga mötesplatser som gör att nya målgrupper kan få glädje av dem. Det kan också handla om anskaffning av utrustning som ökar användningsmöjligheterna för en möteslokal.

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Sjuhärads geografiska område. Även andra aktörer kan söka så länge projektet är allmännyttigt för Sjuhärads landsbygd.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt

Bild på blommor framför Årås kvarn.

Åråsparken – Blommande mötesplats

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn har under ett antal år arbetat med att återställa grundstrukturen i herrgårdsparken vid Årås säteri efter de ideal som gällde i mitten av 1800-talet. Nu vill de utveckla parken ytterligare – med sikte på att bredda besöksgruppen och skapa en öppen och välkomnande plats för rekreation och samvaro. I denna satsning ingår att anlägga en naturlekplats för barn, förbättra tillgängligheten genom ny beläggning på gångvägar, skapa informationsskyltar som levandegör parkens historia, samt att anlägga en rabatt vid entrén till parken.

Om projektet

Projektägare: Bygdegårdsföreningen Årås kvarn

Plats: Dalum

Leaderstöd: 23 508 kr

Kontakt:
Facebook
Webbsida

Bild på lila dahlia i närbild.

Mötesplats för fler bland dahlior-visningsträdgård

Flowers by Linn är företaget som vill bidra till bygden och skapa en vacker mötesplats i hjärtat av Od, mellan kyrkan och bokcafeet Crea diem. Mötesplatsen kommer att bestå av en visningsträdgård med dahlior, liljor och andra växter att njuta av. Tanken är att skapa en trädgård med plats för alla sinnen. En plats där besökaren kan såväl lukta som höra och smaka – men framförallt komma till ro. I satsnignen ryms samarbete med bland annat en grupp synnedsatta och Svenska dahliasällskapet.

Om projektet

Projektägare: Flowers by Linn

Plats: Ljung

Leaderstöd: 21 838 kr

Kontakt:
Facebook
Webbsida

Man och två barn på väg ut i en trädgård bärandes på fika. Picnicbord i bakgrunden.

Paviljongen på Ljurhalla Fabriken

Ljurhalla Fabriken är en ideell förening som arbetar inom samtidskonst, design och kreativ pedagogik med stort fokus på barn och unga. I detta projekt kommer de att skapa en kreativ mötesplats utomhus genom att renovera en enklare lada som tidigare använts för förvaring av material och maskiner. Målet är en paviljong som är bokningsbar för alla utan kostnad – kanske för picknick, middagar eller enklare sociala sammankomster.

Om projektet

Projektägare: Ljurhalla Fabriken

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 48 008 kr

Kontakt:
Facebook
Instagram

Bild på person som sitter i en cimgocykel nedanför backen i Bollekollen.

Mötesplats i Bollekollen

I samband med att föreningen 7HParaAlpint ställer upp en container som förråd på Bollekollens område, så vill man i detta projekt bygga en uteplats och ett tak som sträcker sig en bit utanför containern. Platsen/väderskyddet skapar en mötesplats som går att använda i alla väder och gör även att rullstolar och permobiler kan stå väderskyddat medan besökarna åker cimgo eller skidor nerför skidbacken.

Om projektet

Projektägare: 7HParaAlpint

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 27 455 kr

Kontakt:
Facebook
Youtube

Inzoomad skylt på träd som märker ut en vandringsled.

Upplev Töllsjö

Upptäck Töllsjö som drivs av Töllsjö hembygdförening i samverkan med Bollebygds kommun, syftar till att skapa förutsättningar för fler att upptäcka samhället Töllsjö och dess kringliggande natur och sevärdheter. Detta sker igenom att märka upp vandringsleder med varierande sträckning och svårighetsgrad. Även de kulturhistoriskt intressanta grottorna i Sjögaredsbergen, som har stor potential att bli ett besöksmål, skyltas upp för att lättare hittas av besökare. Utöver detta tas också informationsmaterial fram och en invigning för allmänheten planeras när allt är på plats.

Projektet i media
Borås tidning 2023-05-02: Nu ska Töllsjö synas mer (endast för prenumeranter)

Om projektet

Projektägare: Töllsjö hembygdsförening

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 46 176 kr

Kontakt:
Facebook

Genomförda projekt

Bild på en skylt med texten "Pump-track"

Pumptrack i Bollekollen

Om vintrarna lockas barnfamiljer till Bollekollen för skidåkning, nu vill föreningen att samma målgrupp ska känna sig välkommen även under den snöfria delen av året. I Bollekollen erbjuds avancerade cykelleder, men dessa är inte lämpliga för de yngsta cyklisterna. I det här projektet har man därför med ideella krafter och en inhyrd grävmaskin anlagt en pumptrack på området, något som firades med en invigning där allmänheten bjöds in att prova banan.

Om projektet

Projektägare: Bollekollen sportklubb

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 27 500 kr

Kontakt:
Facebook
Webbsida

Två personer som sitter vid ett piknickbord vid en sjö.

Utveckling av Ballasjöns fiske och friluftsliv

Ballasjön är en populär karpfiskesjö, välkänd i hela Europa. Vid den långgrunda sidan av sjön har det tidigare varit svårtillgängligt att ta sig i för ett bad. Detta har Fiskevårdsföreningen nu fixat genom att röja upp och  anlägga en sandstrand.

Inom ramen för projektet har de också byggt en grillplats med bänkar och lagt ut spänger för att tillgängliggöra fler fiskeplatser med goda möjligheter till naturcamping intill.

Om projektet

Projektägare: Ballasjöns fiskevårdsförening

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 14 951 kr

Kontakt: Hör av dig så kan vi förmedla kontaktuppgifter.
info@leader-sjuharad.se 

Bild på ett bänkbord i trä.

Bänkbord vid vandringsleder i Fotskäl

Fotskäls Hembygdsförening har beviljats stöd för att köpa in och sätta upp bänkbord vid fyra vandringsleder i Fotskäl. Lederna är relativt långa och bänkborden utgör såväl en plats för vila som för att njuta av natur och utsikt.

Vid respektive bord har QR-koder satts upp så att besökare som väl slagit sig ner kan ta del av historiska fakta om platsen. Utmed den röda vandringsleden finns ett bänkbord som är anpassat för rullstol.

Om projektet

Projektägare: Fotskäls Hembygdsförening

Plats: Fotskäl

Leaderstöd: 10 948 kr

Kontakt:
Webbsida