Vattnet i skolan och Skolbäcken

Skolnära vatten som pedagogiskt verktyg i undervisningen. Det är fokus i detta projekt. 

Om projektet

Lygnerns vattenråd har drivit konceptet ”Vattnet i skolan” med fokus på ett helhetstänk kring vatten och miljö. Föreningen Sportfiskarna har å sin sida har arbetat med materialet ”Skolbäcken” med fokus på praktiska åtgärder för att hjälpa fisken. I det här projektet samarbetar vattenrådet med Sportfiskarna för att arbeta fram ett pedagogiskt material där föreningarnas respektive expertis och kunskap tas tillvara.  

I projektet kommer vattenrådet och Sportfiskarna att utveckla och konceptualisera vattenpedagogiken i en lärarhandledning som är kopplad till läroplanen. Detta arbetar man med i samverkan med skolor i området – vilket lägger en grund för ett långsiktigt och återkommande inslag i undervisningen. Syftet är att eleverna ska få lära sig om naturen på ett praktiskt och pedagogiskt sätt och därigenom bli mer miljömedvetna.

Förutom att ta fram lärarhandledningen kommer man även arrangera utomhusdagar med skolklasser där eleverna får lära känna de skolnära vattendragen och livet som finns däri. De får även utföra miljöförbättrande åtgärder i bäckarna och lärarna erbjuds en utbildning för att de ska känna sig trygga i hur de kan arbeta vidare med konceptet. Aktiviteterna ska genomföras i Borås, Bollebygd och Mark.

För att resultatet av projektet ska bli självgående och långsiktigt kommer man även att arbeta fram ett finansieringskoncept inom ramen för projektet.

Saxat ur ansökan

”Barnen är vår framtid och genom att barnen blir mera miljömedvetna bidrar projektet till en stor samhällsnytta.”

/ Lygnerns vattenråd

Foto: Mathias Arnham

Foto: Mathias Arnham

Projektet väntar på formellt beslut från Jordbruksverket

Vad innebär det? Jo, efter att vår styrelse har beslutat att prioritera ett projekt – och därmed beviljat leaderstöd för dess genomförande – skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut. Man får påbörja ett projekt innan man fått ett formellt beslut, men det görs på egen risk.

Styrelsens beslutsmotivering

Ett projekt med långsiktighet där helhetsperspektiv för vatten och biologisk mångfald kopplas samman i samverkan genom skola/kompetensförsörjning, föreningsliv och näringsliv.

Om projektet

Projektperiod
2023-2026

Projektägare
Lygnerns vattenråd

Projektledare
Johannes Johansson
johannes-jj@hotmail.com

Webb och sociala medier
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
813 435 kr

Medfinansiering från medverkande skolor:
65 800 kr

Total finansiering
879 235 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 323 100 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden