Fått mikrostöd? Nu kör vi!

Om ansökan beviljats mikrostöd är det dags att gå från idé till verklighet. Det innebär att ni bidrar till landsbygdsutveckling i Sjuhärad. Helt fantastiskt!

Vi finns med som stöd

Har ni fått ett positivt beslut? Grattis! På den här sidan finns råd, information och mallar – allt ni behöver. Dyker det upp funderingar är det självklart bara att höra av sig till oss på leaderkontoret.  

Gör rätt från början

Av erfarenhet vet vi att man gärna vill komma igång snabbt, men också att det underlättar om man gör rätt från början. Titta gärna på slutrapporten redan nu, så att du vet vad som så småningom ska återrapporteras. Var också noga med att använda våra logotyper

I samband med en del mikrostöd krävs medfinansiering i form av ideell tid. Skriv ner era timmar löpande under hela projekttiden. Använd gärna våra blanketter för tidrapporteringen. 

När det inte går enligt plan

Hör av dig till oss på kontoret om något inträffar som gör att projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar.

Blanketter, mallar och loggor

Här finns vad du behöver

Vilka mallar som ska användas skiljer sig åt mellan olika mikrostöd. Se därför till att välja rätt utifrån just det mikrostöd som du sökt och beviljats. Hör av dig till oss på kontoret om du är osäker.

Använd rätt logotyper

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda logotyperna som finns att ladda ner på denna sida. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Hör av dig till oss på kontoret om ni är osäkra på när logotyper krävs.

Det är viktigt att använda logotyperna på rätt sätt. Exempelvis ska EU-logotypen visas i minst samma storlek, till höjd eller bredd, som den största av de eventuellt andra logotyperna som finns på samma webbsida, i samma broschyr etc. På Jordbruksverkets webbsida kan du läsa mer om de riktlinjer som finns.

Logotyper och mallar för följande mikrostöd:

  • Beredd
  • Förstudie entreprenörskap
  • Nya fysiska mötesplatser
  • Nya fritids- och kulturverksamheter
  • Ta steget
  • Digitalisera mera – förening
  • Dela mera

Dags för slutrapportering?

I slutet av projekttiden är det dags att slutrapportera. Använd vår mall och maila den sedan till din kontakt på leaderkontoret.

Återgå till er ansökan

Ett tips är att återgå till ansökan, det är vad som framgår i den som du nu ska återkoppla till och redovisa utfallet av.

Vid sidan om slutrapporten ska även kopior på fakturor, betalbevis och eventuella tidlistor skickas in.

I samband med slutrapporteringen kommer vi att boka in ett telefonsamtal med dig för att följa upp resultat av projektet.

Var noga med betalbevisen

Förutom fakturakopior behöver vi även betalbevis. Dessa kan du ladda ner från internetbanken. På betalbeviset ska följande framgå:

 • Betalningsdatum
 • Betalt belopp
 • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
 • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
 • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.