Stöd och råd på vägen

Dags att omvandla idén till verklighet? Vi finns med under hela resan.  

Från idé till verklighet!

Har ni fått ett positivt beslut från vår styrelse? Grattis! Vi finns med som bollplank under tiden ni genomför projektet. Hur processen ser ut beror på vilken typ av stöd ni sökt och fått.

Råd och stöd till er som driver ett

Stort projekt

Klicka dig vidare för information som är viktig i samband med genomförandet av ert projekt. Med stort projekt menar vi ett projekt som ni ansökt om leaderstöd för i Jordbruksverkets e-tjänst. 

 

Råd och stöd till er som driver ett

Projekt med mikrostöd

Har du, din förening eller företag fått mikrostöd för att genomföra ett projekt. Klicka dig vidare för att ta del av information, råd och stöd.