Redo

Vilka samhällskriser kan uppstå och hur kan en bygd hjälpas åt i ett första skede? Det ska detta projekt reda ut i en beredskapsturné runt om i Sjuhärad.

En man föreläser om beredskap framför en publik som sitter vid bord. På skärmen syns innehållet i en krislåda.

Stort tack till besökare och utställare!

Vi summerar en strålande dag på Brämhults Gård och hoppas att du som besökte mässan fick med dig såväl inspiration och pepp som kunskap hem. 

Vi erbjöd möjlighet att gå en tipspromenad från parkeringen vid skidstadion till Brämhults Gård. Klicka på knappen nedan för att se svaren på frågorna. Där presenterar vi också den lyckliga vinnaren av en välfylld goodiepåse på beredskapstema.  

Är du redo om vardagen vänds upp och ner?

Tänk dig ett långvarigt strömavbrott som kommer plötsligt och över en stor del av vårt land. Värmen slutar fungera, det kommer inget vatten ur kranen och vare sig swish eller betalkort går att använda som betalning för att handla mat. Det kan också bli problem med varor som tar slut i butikerna, medicin som inte går att få tag i och du kan inte tanka bilen…

Tycker du att scenariot känns överdrivet? Även om Sverige är ett tryggt land så finns det hot mot vår säkerhet och det blir också allt vanligare med extremväder som ställer till det för oss i vardagen. Men vilka kriser ska man förbereda sig på? Vilka organisationer jobbar med frågan? Och hur kan vi lokalt hjälpas åt när krisen är ett faktum? Ja, detta är några av frågorna som vi vill fördjupa oss i inom ramen för leaderprojektet Redo.

 

En man föreläser om beredskap framför en publik som sitter vid bord. På skärmen syns innehållet i en krislåda.

Sök upp till 25 000 kr för en beredskapssatsning i din förening!

Föreningar och andra organisationer spelar en viktig roll när det kommer till krisberedskap. Vi har märkt att många kloka och bra tankar om hur man vill jobba med beredskapsfrågan har dykt upp under höstens beredskapsträffar. Därför erbjuder vi möjligheten att söka upp till 25 000 kr inom ramen för mikrostödet Beredd, för insatser som gör att ni ska stå bättre rustade – och som gör att ni kan finnas till hands för andra i händelse av en samhällskris. 

Till exempel är det möjligt att söka stöd för kompetensutveckling, kommunikationsutrustning, krislådor med material och förnödenheter med mera. Ansökningar tas emot löpande och beslut fattas i slutet av januari 2024.

Vattenflaskor, första förbandsväska, vevradio och andra beredskapssaker ligger utspridda på ett bord.

Samarbete är grejen!

Vi vet att när olika aktörer bidrar med sin kompetens så kan ett projekt bli riktigt bra. I det här projektet samarbetar vi med beredskapssamordnarna i Sjuhärads åtta kommuner och följande samverkansparter:

Sjuhärads bygdegårdsdistrikt

Sjuhärads bygdegårdsdistrikt står som värdar för beredskapskvällarna och bidrar med bl a nätverk och praktiskt stöd på plats. Bygdegårdarna bidrar till förebyggande krishantering på många sätt. Här kan du läsa mer om hur.

En man sitter på knä på en strand med saker ur en krislåda framför sig. I bakgrunden syns en spegelblank sjö i solnedgång.

Krisberedskapsexpert Torbjörn Selin

Torbjörn Selin från All in nature Sweden AB, har mångårig erfarenhet av samhällets krisberedskap på lokal, regional och central nivå i landet. Under beredskapskvällarna är det Torbjörn som föreläser och leder workshopen kring lokal beredskap i bygdegårdarna.

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder studiecirklar på beredskapstema för fortsatt fördjupning i ämnet, bland annat ”Bygdegården – ett nav vid kris”, som tagits fram tillsammans med Bygdegårdarna nationellt. 

Kommunernas beredskapsarbete

Kommunerna har det övergripande ansvaret för att samordna planeringen och hanteringen av kriser och extraordinära händelser som kan inträffa inom respektive kommuns geografiska område. De ansvarar framför allt för att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar som de ska.

Tryck på logotyperna nedan för att läsa mer om respektive kommuns beredskapsarbete.

Bollebygds kommuns logotyp
Borås stads logotyp.
Herrljunga kommuns logotyp.
Marks kommuns logotyp.
Svenljunga kommuns logotyp.
Tranemo kommuns logotyp.
Ulricehamns kommuns logotyp.
Vårgårda kommuns logotyp.
Äldre kvinna står i ett mörkt kök och tittar ut genom ett fönster med tända stearinljus runt omkring.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. 

Här har de samlat råd som riktar sig direkt till dig som privatperson inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickades ut till alla hushåll under 2018. Har du tappat bort ditt ex? Här kan du beställa en ny broschyr, lyssna på den eller ladda ner den.

Utmana dig själv! Klarar du krisen? I MSBs utmaning ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. 

För barn och unga finns även Lilla Krisinfo, som på ett enklare sätt berättar om allvarliga händelser som påverkar många människor i Sverige.  

Flera organisationer jobbar med beredskapsfrågan. Möt några av dem här:

I händelse av samhällsstörning och kris är det många aktörer som bidrar inom sina respektive ansvarsområden. Här är några av dem:

En brun hund tittar in i kameran med stora ögon. På marken intill hunden finns informationsblad om Svenska blå stjärnan.

Svenska blå stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Här finns bra information om hur du bäst kan hjälpa ditt/dina djur om en kris inträffar.

Två män intill en uppsättning av berdskapsprylar. Två pojkar i bakgrunden.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. De utbildar, informerar och stöttar när samhället utsätts för prövningar.

 

En kvinna med röda korset-logotyp på ryggen lägger handen på en annan kvinnas axel.

Röda korset

Om det blir översvämning, strömavbrott, skogsbrand eller vattenbrist – vad gör du då? Här ger Röda korset dig tipsen som gör dig förberedd om krisen kommer.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Linda Arontzon
0709 –  42 24 59
linda.arontzon@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Facebook

Projektet i media

P4 Sjuhärad 2023-10-18: Bygdegårdsträff i Bredared 
Svenljunga & Tranemo tidning 2023-11-01: Informationsträffar med kris i fokus
Tidskriften Bygdegården, nr 4 2023: Är du redo om vardagen vänds upp och ner?

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin och förväntas uppfylla en del av de mål och indikatorer vi åtagit oss under programperioden.

Genom att föra dialog och använda befintliga nätverk inom leaderområdet, är syftet med projektet att klargöra och inventera behov och ansvarsområde lokalt. Projektet ska även involvera övriga aktörer så som kommun, räddningstjänst, MSB och liknande för att klargöra samhällets behov och upptäcka brister och utvecklingsområden.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
406 872 kr

Total finansiering
406 872 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 264 000 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.