Så går det till

Från idé till ansökan – vi på leaderkontoret coachar och ger råd under hela processen, från ansökan till slutrapportering.  

Fyra steg till en ansökan

Steg 1

Kom igång

Ett framgångsrikt projekt är baserat på lokala förutsättningar och de drivkrafter som finns på platsen. Börja därför med att förankra idén och prata ihop er med andra. Finns det ett behov av att projektet genomförs?

Missa inte att läsa på om Leader Sjuhärads mål och insatsområden i vår utvecklingsstrategi. En ansökan måste linjera med strategin för att kunna beviljas leaderstöd.

Steg 2

Testa idén

Det kan ta lite tid innan en idé har landat. När ni börjar ha den klar för er kan ni testa den här på vår webbsida. Då får ni snabb feedback på om det är något ni behöver fundera vidare på. Ni får också en indikation på vilken typ av stöd som som passar er bäst.

Nu är det också hög tid att ni hör av er till oss på leaderkontoret. 

 

Steg 3

Skriv ansökan

Beroende på vilken typ av stöd ni ska söka så ser processen olika ut. Söker ni stöd för ett större projekt ska ansökan skrivas i Jordbruksverkets system. Vi på kontoret kommer att läsa ansökan och komma med feedback, ofta flera gånger, innan ansökan är klar. 

Söker ni mikrostöd för att genomföra ett mindre projekt använder ni ansökningsformuläret för det aktuella stödet. Ansökningsblanketten mailas till oss på kontoret, vi kikar och återkommer med feedback innan ansökan är klar. 

Steg 4

Dags för beslut

När ansökan är färdig är det läge att hålla tummarna! Styrelsen fattar beslut med jämna mellanrum. När mötena äger rum finns att se i kalendern här på webbsidan. Söker ni stöd för ett större projekt är ni välkomna till styrelsemötet för att berätta om er tänkta satsning.

Så snart beslutet är fattat hör vi av oss till er för att berätta hur det gick. Beviljas ni stöd är det dags att ladda upp – snart lämnar ni startblocken!