Beredd

Beredd är ett mikrostöd som kan sökas för att stå bättre rustade vid en eventuell samhällskris.

Om mikrostödet

Beredd är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med att söka leaderstöd för en mer omfattande satsning.

Vad kan man söka för?

Föreningar och andra organisationer spelar en viktig roll när det kommer till krisberedskap. Här är det därför möjligt att söka mikrostöd för exempelvis kompetensutveckling, kommunikationsutrustning, krislådor med material och förnödenheter med mera. Saker som krävs för att ni ska stå bättre rustade – och som gör att ni kan finnas till hands för andra i händelse av en samhällskris.

Vem kan söka?

Föreningar och andra organisationer som vill arbeta med beredskapsfrågan är välkomna att söka, så länge syftet är allmännyttigt.

 

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av presidiet på alla presidie- och styrelsemöten – datum för dessa hittar du i vår kalender och ansökan behöver vara helt klar 14 dagar innan aktuellt beslutsmöte.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 25 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd.

Medfinansieringen består av ideellt engagemang/arbete. Medfinansiering kan också bestå av pengar, exempelvis om projektbudgeten överstiger 25 000 kr.

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt

Bild på radiovågor på en display mot svart bakgrund.

Reservkraft och utbildning till Krisradionät Sjuhärad

Frivilliga radioorganisationen i Borås kommer till följd av detta mikrostöd kunna installera basradiostationer och säkra driften av ett krisradionät som täcker samtliga Sjuhärads kommuner inklusive Räddningstjänsten. Krisradionätet kan användas av de som kallas in i händelse av samhällsstörning och kris och bidrar till effektiv samverkan och säker kommunikation. I satsningen ingår även utbildning i hur nätet fungerar för kommunernas radiooperatörer och tekniker från den egna föreningen.

Om projektet

Projektägare: Frivilliga radioorganisationen i Borås

Plats: Hela Sjuhärad

Leaderstöd: 24 500 kr

Kontakt:
Webbsida

En man och en kvinna fäster elektroderna från en hjärtstartare på en övningsdocka.

Hjärtstartare i Strängsereds bygdegård

I Strängsereds bygdegård har man upptäckt att ingen hjärtstartare som är tillgänglig dygnet runt finns i närheten. Detta vill man i detta projekt råda bot på genom att köpa in en hjärtstartare som hängs upp utomhus i ett värmeskåp och på så vi kan nås av vem som helst, när som helst. Föreningens medlemmar och övriga boende i närområdet kommer också att utbildas i hjärt- och lungräddning för att kunna använda hjärtstartaren och vara väl förberedda om ett hjärtstopp skulle ske i området.

Om projektet

Projektägare: Strängsereds bygdegård

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 25 923 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Närbild på en hand som renar vatten med filter, från en slang genom ett hål i isen ner i en rosa vattenflaska som står på isen.

När krisen kommer

Ljushults hembygdsförening vill vara med och skapa ett samhälle som är väl förberett när krisen kommer. I det här projektet anordnar de därför en aktivitetsdag som ger kunskap, förståelse och idéer om hur man tacklar en eventuell kris. Dagen fylls med aktiviteter som att tända eld med tändstål, mala spannmål, tillaga korngröt, rena vatten och bli instruerad i HLR/första hjälpen m m. Projektet innehåller även en föreläsning med beredskapsexperten Patrik Sellman som inspirerar och vägleder i ämnet.

Om projektet

Projektägare: Ljushults hembygdsförening

Plats: Aplared

Leaderstöd: 25 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

En man i svarta kläder och grått skägg föreläser framför en sittande publik. Till höger syns en roll-up från Leader Sjuhärad.

Gräv där du står

Intresset och behovet av ökad kunskap kring beredskap har under en längre tid lyfts i bygden runt omkring Mollaryd. Som ett första steg att ta sig an frågan arrangerar Molla byalag i detta projekt en föreläsning med Patrick Sellman för att samla intresserade människor. Tanken är sedan att skapa grupper som kan arbeta vidare med frågorna kring såväl beredskap som gemenskap i form av träffar även efter föreläsningen.

Om projektet

Projektägare: Molla byalag

Plats: Herrljunga

Leaderstöd: 25 000 kr

Kontakt:
Facebook

Två kvinnor på stand up paddle boards tar sig fram på en å med gröna träd i bakgrunden.

Sova gott – redo året om

Att sova ute under enkla förhållanden och i svårare väder är inte självklart. Inom ramen för detta projekt kommer därför Bollebygds scoutkår att köpa in sovsäckar och arrangera ett antal hajker för att ungdomar ska få prova på just detta. Sovsäckarna innebär dessutom en möjlighet för föreningen att erbjuda hjälp i händelse av kris.

Om projektet

Projektägare: Bollebygds scoutkår

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 23 948 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Två kvinnor på stand up paddle boards tar sig fram på en å med gröna träd i bakgrunden.

Beredskap i Uddebo

Syftet med detta projekt är att stärka bygdegården som samlingslokal i händelse av kris. Detta genom att införskaffa ett elverk som kan försörja exempelvis kommunikationsutrustning om annan ström inte finns att tillgå. Föreningen kommer också att installera ett värmeskåp så att den hjärtstartare som nyligen köpts in kan hängas utanför dörren och därmed vara tillgänglig utan att bygdegården behöver stå upplåst. Under projekttiden kommer även HLR-kurser att arrangeras tillsammans med Röda Korset.

Om projektet

Projektägare: Uddebo bygdegård

Plats: Tranemo

Leaderstöd: 25 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Två kvinnor på stand up paddle boards tar sig fram på en å med gröna träd i bakgrunden.

Förstärkt civil beredskap i Mark

Marks Civilförsvarsförening ansvarar för Frivilliga Resursgruppen – en frivillig resurs för kommunal krishantering som kan träda in när de ordinarie resurserna behöver förstärkas. Inom ramen för detta projekt kommer man köpa in och driftsätta radioutrustning och elverk. Radioutrustningen kan komma väl till pass när kommunen efterfrågar hjälp vid krissituationer och mobilnät slagits ut, elverket å sin sida behövs för att försörja sjukvårdstält med el och värme. Förutom själva inköpen finansierar även mikrostödet utbildning i hur utrustningen fungerar.

Projektet i media
Markbladet 2024-03-06: Marks civilförsvarsförening rustar med ny utrustning

Om projektet

Projektägare: Marks Civilförsvarsförening

Plats: Mark

Leaderstöd: 15 200 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Två kvinnor på stand up paddle boards tar sig fram på en å med gröna träd i bakgrunden.

Bättre beredd

Röda Korset, nationellt, har gett alla kretsar en uppgift – att sammanställa en handlingsplan för civil krisberedskap. Tranemobygdens Röda Korskrets har sin plan näst intill klar och är redo för nästa steg. Och det är här som detta projekt kommer in i bilden. Mikrostödet kommer att finansiera innehållet i ett antal krisväskor – väskor som medför att frivilliggrupper kan genomföra sitt uppdrag även då förhållandena inte är optimala. Väskorna kommer exempelvis innehålla första hjälpenkit, powerbank, pannlampa och batterier.

Om projektet

Projektägare: Tranemobygdens Röda Korskrets

Plats: Tranemo

Leaderstöd: 25 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Två kvinnor på stand up paddle boards tar sig fram på en å med gröna träd i bakgrunden.

Hjärtstartare i Brandshed/Hestrafors IF

Hestrafors IF är en idrottsförening som har en anläggning där det rör sig många, både medlemmar i föreningens verksamhet och allmänhet som nyttjar såväl utegym som motionsspår. Det beviljade mikrostödet innebär att man kommer kunna installera en hjärtstartare utomhus och avsikten är att även registrera den i Sveriges Hjärtstartarregister. Utöver detta kommer HLR-utbildning att arrangeras – främst för föreningens styrelse och ledare.

Om projektet

Projektägare: Hestrafors idrottsförening

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 25 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Avslutade projekt

Ett svart, runt skåp med en hjärtstartare i hänger till höger om två vita dörrar med fönster. Ovanför dörrrarna står det MEDBORGARHUS med gula bokstäver.

Sexdrega medborgarhus Hjärtstartare

I medborgarhuset i Sexdrega arrangeras många aktiviteter och i området bor cirka 800 personer – men någon hjärtstartare på allmän plats fanns tidigare inte. Det har dock denna satsning ändrat på! Mikrostödet som beviljats har gått till att installera en hjärtstartare och ett värmeskåp utomhus, på en plats åtkomlig för många. Dessutom har HLR-utbildningar genomförts för invånare i byn.

Om projektet

Projektägare: Medborgarhuset Sexdrega

Plats: Svenljunga

Leaderstöd: 25 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook