Beredd

Beredd är ett mikrostöd som kan sökas för att stå bättre rustade vid en eventuell samhällskris.

Om mikrostödet

Beredd är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med att söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Föreningar och andra organisationer spelar en viktig roll när det kommer till krisberedskap. Här är det därför möjligt att söka mikrostöd för exempelvis kompetensutveckling, kommunikationsutrustning, krislådor med material och förnödenheter med mera. Saker som krävs för att ni ska stå bättre rustade – och som gör att ni kan finnas till hands för andra i händelse av en samhällskris.

Vem kan söka?

Föreningar och andra organisationer som vill arbeta med beredskapsfrågan är välkomna att söka.

När kan man söka?

Beredd har en koppling till projektet Redo. I Redo erbjuder vi aktiviteter för kompetensutveckling inom krisberedskap samt möjlighet till nätverk och mobilisering. Förhoppningsvis leder aktiviteterna i Redo till att idéer och behov kommer upp till ytan. Ansökningar tas därför emot löpande under hösten 2023 och beslut fattas i slutet av januari 2024.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 25 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt