Utbildningsinsats: Downhill för funktionshindrade

Med hjälp av fyrhjuliga cyklar och utbildning av piloter, skapar detta projekt möjlighet för ALLA att ta del av den extremsport som downhill faktiskt är.

Om projektet

Projektet syftade till att hämta hem kunskap om hur funktionshindrade kan ta del av extremsporten downhill. Kunskapen fanns inte i Sverige, inte ens norr om Alperna – däremot i Frankrike. Sagt och gjort – i detta projekt har därför sju personer åkt till den franska organisationen ”Loisirs Assis Evasion” och genomgått deras tvådagarsutbildning i hur man kör som medåkare/pilot. För att kunna utöva aktiviteten på hemmaplan har projektet också finansierat två ”Cimgos”, specialanpassade cyklar som är gjorda för downhill och endast tillverkas i Frankrike.    

7H ParaAlpint har siktet inställt på att så många som möjligt ska kunna köra downhill. Så förutom att själva genomgå utbildningen, satsade de också på att utarbeta ett koncept för en svensk utbildning. Det var inte lätt, men med driv och envist engagemang kunde de en bit in i projektet konstatera att de lyckats! Efter besök från Frankrike blev 7H ParaAlpint den första föreningen, utanför Frankrikes gränser, med rätt att utbilda Cimgo-medåkare.  

Cyklarna är flitigt använda i hemmabacken Bollekollen i Bollebygd, inte minst har ett stort antal prova på-dagar arrangerats. 

 

Mathias Carlzon, ordförande 7H ParaAlpint

”Downhill för de som inte kan gå, stå eller förstå är ju helt galet. Många trodde det var omöjligt men Leader Sjuhärad såg möjligheterna. Downhill är en extremsport och det är fantastiskt att vi kan bidra till att alla kan vara en del av den!”

Ett projekt där många bidrar

Föreningen 7H ParaAlpint var projektägare men projektet inrymde en hel del samarbeten. Bland annat med Bollekollen Sportklubb, Vårgårda Downhill, Ulricehamn Ski Center, Svenska liftanläggningars organisation (SLAO) och Svenska Cykelförbundet (SCF).

Utöver ovanstående har föreningen, i samarbete med särskolan i Ulricehamn och daglig verksamhet i Bollebygd, utformat ett AKK-material (Alternativ och kompletterande kommunikation) som stödjer downhill. Och i samarbete med Svenljunga Naturbruksgymnasium och Realgymnasiet i Borås har också ett antal prova på-dagar att genomförts för daglig verksamhet och särskolor i Sjuhärad.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Projektet bidrar med kompetenshöjning och omfattande samarbeten över Sjuhärad i alla tre sektorer, som skapar nya möjligheter för funktionshindrade att delta i en helt ny fritidsaktivitet. 

Om projektet

Projektperiod
2020-2023

Projektägare
7H ParaAlpint

Projektledare
Mathias Carlzon, Ordf. 7H ParaAlpint
mathias@paraalpint.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Youtube

Projektet i media

SVT, Lilla sportspegeln 2022-09-16: Vi testar Downhill

Borås tidning 2022-10-10 (endast för prenumeranter): Föreningen först med certifikat för utbildning i downhill

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2021-09-30: Leader Sjuhärad stöttar 7H ParaAlpint

P4 Sveriges radio Sjuhärad 2021-09-30: Funktionsvarierade cyklar downhill i skidbacken

Borås Tidning 2021-06-08 (Endast för prenumeranter): Med hjälpmedel kan alla cykla i backen

Om finansieringen

Utbetalt leaderstöd
299 726 kr

Medfinansiering från annan part:

Total finansiering
299 726 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 400 960 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.