Strömma ullinsamling – vi samlar in svensk ull!

En stor mängd av den ull som man skulle kunna använda kastas idag. I detta projekt testar därför Strömma Naturbrukscentrum en ny metod för ullinsamling.   

Om projektet

Strömma ullinsamling är projektet där ull, och hur man kan ta tillvara på detta material, står i fokus. Strömma Naturbrukscentrum är ett naturbruksgymnasium med riksintag för ungdomar som är intresserad av djur, natur och teknik – och här har man, sedan flera år tillbaka, arbetat med får och ull. Kanske var det just därför som de 2022 kontaktades av Hushållningssällskapet Västra som undrade om de ville vara med och starta en ullinsamling på skolan. Skolan nappade på frågan och i samma veva lade de således grunden till detta projekt.

Varför ullinsamling?

Produktion och konsumtion av lamm ökar stadigt i Sverige, men mängden ull som tas tillvara följer dock inte riktigt med i utvecklingen. Mycket av den ull som produceras slängs av uppfödarna eller säljs till underpris, vilket är synd då ull är ett värdefullt – och inte minst miljömässigt hållbart – naturmaterial. Att ta tillvara på ullen kan tänkas vara självklart men enligt Strömma Naturbrukscentrum, som fört samtal med fårföretagare, är det svårt för en enskild fårägare att komma igång med ullinsamling eftersom det sker i för liten skala. Idén om att naturbruksgymnasier kan fungera som hubbar för ullinsamling kan därför vara en lösning på problemet.

På Strömma Naturbrukscentrum finns kunskap och vilja att husera ett mellanlager för ull, här finns också får och dessutom närhet till företaget Sätila of Sweden som skulle kunna använda ullen i sin produktion. Projektet går ut på att komma igång med mellanlagringen, därför ska man anpassa lokaler, utbilda personal och arrangera seminarier för fårägare så att de vet hur de ska hantera ullen i samband med klippning. Dessutom ingår marknadsföringsinsatser och att ta fram en affärsmodell så att fler kan ta efter konceptet på ett enkelt sätt. 

Saxat ur ansökan

”Ull är ett fantastiskt och hållbart biologiskt material som idag till stor del slängs efter klippning av fåren – och så använder vi fossila material istället. Det är inte hållbart.”

Projektet väntar på formellt beslut från Jordbruksverket

Vad innebär det? Jo, efter att vår styrelse har beslutat att prioritera ett projekt – och därmed beviljat leaderstöd för dess genomförande – skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut. Man får påbörja ett projekt innan man fått ett formellt beslut, men det görs på egen risk.

Styrelsens beslutsmotivering

Ansökan stämmer väl överens med Leader Sjuhärad strategi. Projektet bygger på hållbar affärsutveckling, är väl förankrat samt skapar cirkulära flöden. 

Om projektet

Projektperiod
2024-2025

Projektägare
Strömma Naturbrukscentrum AB

Projektledare
Sabina Hualpa Blomgren
0511-24839
sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se 

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
996 301 kr

Medfinansiering:
Kursavgifter inom projektet: 20 250 kr

Total finansiering
1 016 551 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 112 500 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner. 

 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden