Utveckling av samhällsmuseum i Tranemo hembygdspark

Tranemo hembygdsförening bygger upp ett nytt samhällsmuseum i hembygdsparken. Ett museum som speglar bygdens historia och som kan bli en plats för möten mellan människor över generationsgränser.

Om projektet

Tranemo hembygdsförening äger och driver på ideell basis hembygdsparken i Tranemo med dess byggnader. Under hösten 2022 färdigställde föreningen en tillbyggnad av den större byggnaden i hembygdsparken, ett före detta sädesmagasin. Tillbyggnaden har lett till att hembygdsparken har blivit betydligt mer tillgänglig och mer attraktiv. 

I detta projekt tar föreningen nu ytterligare ett steg för att utveckla en mötesplats i samhället, en mötesplats över generationsgränser. Projektet går ut på att iordningställa ett samhällsmuseum på övervåningen i det tillbyggda sädesmagasinet som även inrymmer kök och tillgänglighetanpassad toalett.

Museet ska spegla bygdens historia och enligt plan ska det innehålla fyra områden; tidig järnframställning, trä-, hantverk- och industrihistoria, förändringar inom kommunikation och infrastruktur, samt återuppbyggnad av en skomakarverkstad med skinnhantering.

Själva projektet omfattar att bygga montrar, ta fram informationsskyltar och ordna belysning och elinstallationer i museet. Föreningen ska också bygga en ny trappa till övervåningen för att underlätta för besökare att komma upp, och sist men inte minst kommer föreningen att arrangera en invigning innan det är dags att summera projektet under den senare delen av 2024. 

Tranemo Hembygdsförening:

”Vi vill skapa en park och levande museum som attraherar en stockholmare lika mycket som en ortsbo.”

Projektet väntar på formellt beslut från Jordbruksverket

Vad innebär det? Jo, efter att vår styrelse har beslutat att prioritera ett projekt – och därmed beviljat leaderstöd för dess genomförande – skickar vi ärendet vidare till Jordbruksverket för vidare handläggning, godkännande och formellt beslut. Man får påbörja ett projekt innan man fått ett formellt beslut, men det görs på egen risk.

Styrelsens beslutsmotivering

Projektet stärker och utvecklar hembygdsparken som en befintlig mötesplats för alla åldrar och aktörer i samhället. Hembygdsgården med den nya utställningen ligger strategisk bra vid turiststråken och stärker attraktionskraften för kommunen och Sjuhärad. Utställningen lyfter, bevarar och tillgängliggör bygdens historia för besökare och särskilt elever.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Tranemo Hembygdsförening

Projektledare
Bertil Olsson
0733 88 99 24
olsson.bertil@icloud.com

Webb och sociala medier
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
112 600 kr

Medfinansiering:
– kr

Total finansiering
112 600 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 188 700 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner. 

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden