vi landsbyggare 2024-2026

Att skapa sitt eget liv på platsen där man vill leva.
Att se möjligheterna och genomföra dem.
Att låta drivkraften och passionen styra och att dela den med andra. Det är att vara landsbyggare!
En man föreläser om beredskap framför en publik som sitter vid bord. På skärmen syns innehållet i en krislåda.

Nomineringen för Årets landsbyggare 2024 är öppen!

Känner du en inspirerande person som har en särskild betydelse för den levande landsbygden, tar vara på möjligheter genom sitt entreprenörskap och ökar stoltheten för vår plats? Grattis, då känner du en landsbyggare!

Fram till den 12 maj kan du nominera en person eller förening som är drivande, nytänkande, bidrar med positiv attityd och vågar sina drömmar till utmärkelsen Årets landsbyggare i Sjuhärad. Men tiden går ju fort, så varför vänta?

Årets Landsbyggare är en utmärkelse som syftar till att hylla modiga, envisa och energiska människor, som genom sina liv och sitt entreprenörskap inspirerar andra till att välja ett liv på landsbygden. Utmärkelsen delas ut i fyra kategorier inom ramen för Vi Landsbyggare Sjuhärad. På bilden ser du förra årets fantastiska vinnare.

Om projektet

Om du googlar ordet ”landsbygd” så fylls skärmen, än idag, 2024, av bilder på öde åkrar och tomma hus. Inte en människa i sikte. Vi som jobbar med landsbygdsutveckling känner inte alls igen oss i vad dessa bilder förmedlar. De öde vyerna skiljer sig kraftigt från den sprudlande drivkraft och det starka engagemang som vi dagligen möter hos Sjuhärads entreprenörer. I projektet Vi landsbyggare, som drivs av oss på Leader Sjuhärad, har vi nu därför slagit oss samman med fem Sparbanker och det kommunala besöksnäringsnätverket i Sjuhärad för att tillsammans förändra bilden av landsbygden till det bättre.

Under projekttiden satsar vi på att stärka områdets samhällsentreprenörer och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och samverkansmetoder. Vi kommer, som ett led i detta, arrangera årliga landsbyggardagar med kompetensutveckling och nätverksmöljigheter i fokus. Inom projektets ramar kommer vi även arrangera en årlig Landsbyggaregala där utmärkelsen “Årets Landsbyggare” delas ut i fyra kategorier.

Små, lokala företag och även föreningar är viktiga för landsbygdernas utveckling – inte bara för vårt område, utan även i ett nationellt perspektiv. Det här projektet ska därför bidra till ”en klapp på axeln”, men också ge entreprenörer och företagare möjlighet att tillsammans med andra inspireras och utveckla sin verksamhet ytterligare.

Vi landsbyggare ska också visa upp den attraktiva platsen Sjuhärad och locka kompetens, kapital och drivkraft till området. Tillsammans med besöksnäringsansvariga ska filmer som lockar besökare till vårt område tas fram och spridas över stora delar av vårt land i en gemensam marknadsföringskampanj. 

Projektet har en egen webbsida och där finns redan en hel del inspirerande material, då vi under åren 2020-2023 genomfört en första omgång av Vi landsbyggare. Besök gärna den för att bekanta dig med några av våra landsbyggare och se vad som är på gång härnäst i projektet.

Alexandra Pérez Liberg, Borås TME:

”Genom att visa upp Sjuhärads unika besöksmål och erbjudanden, hoppas vi kunna locka fler besökare och samtidigt stärka den lokala ekonomin”

Victor Fridén, Sparbanken Sjuhärad:

”Projektet omfattar flera spännande initiativ, inklusive årliga utmärkelser, en filmserie som lyfter fram regionens besöksnäring och fokus på de som verkligen utvecklar landsbygden”

Styrelsens beslutsmotivering

Projektet ligger väl i linje med Leader Sjuhärads strategi genom att uppmärksamma landsbygden med dess innovationskraft och driv. Insatserna sker under projektets tid men inte minst filmerna har potential att spridas och leva kvar även efter projekttidens slut. Projektets aktiviteter ökar Sjuhärads attraktivitet för både besökare och entreprenörer.

Om projektet

Projektperiod
2024-2026

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Linda Arontzon
linda.arontzon@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Projektet i media
Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
1 785 003 kr

Medfinansiering från annan part:
Sparbanken Sjuhärad 527 243 kr
Sparbanken Alingsås 86 968 kr
Sparbanken Tranemo 72 020 kr
Ulricehamns Sparbank 126 375 kr
Mjöbäcks sparbank 29 985 kr

Sjuhäradskommunerna (utom Vårgårda)
100 000 kr

Total finansiering
1 785 003 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 112 880 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden