Presidiemöte

Presidiet behandlar inkomna ansökningar om mikrostöd.

Presidiemöte16 mars 2023

Presidiet behandlar inkomna ansökningar om mikrostöd. För att presidiet ska kunna fatta beslut måste din ansökan vara helt komplett senast två veckor före mötet.