Boende på Dahlbogården
– etapp 2, stugor

I denna satsning utökas Dahlbogården med två mindre stugor i skogsbrynet intill gården, samt en matsal och tre toaletter. 

Om projektet

Dahlbogården Event & Rum är en verksamhet belägen i Hol, Vårgårda kommun. Här har många bröllop, fester och konferenser gått av stapeln och restaurangen är uppskattad av såväl lunchgäster som friluftsälskare som vandrar utmed Holleden.

På Dahlbogården pågår ständig utveckling och i denna satsning är planen att installera två mindre stugor, så kallade bivacker, i skogsbrynet intill gården. Satsningen innebär övernattningsmöjligheter som kommer att komplettera Dahlbogårdens pensionat som står i fokus i leaderprojektet ”Destinationsutveckling Pensionat Dahlbogården”. Bivackerna är stugor av enklare slag som rymmer en dubbelsäng, men inte mycket mer. De inbjuder till en nära naturupplevelse under vår, sommar och höst – perfekt för den som söker något lite annorlunda. Vid sidan om bivackerna innefattar detta projekt även arbete i pensionatsbyggnaden. Där ska färdigställas en matsal men också tre toaletter som kommer att vara öppna för allmänheten och därmed öka servicen i området.

Projektet väntar formellt beslut från Jordbruksverket men är planerat att genomföras under år 2023.

Ur projektansökan:

”Tanken är att skapa ett unikt och bekvämt övernattningstillfälle för gäster som vill uppleva något annorlunda.”

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Projektet är nyskapande, uppmuntrar diversifiering och fyller efterfrågan om boendemöjligheter. Det finns en mognad i att vidareutveckla i samverkan med andra parter. 

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Dahlbogården Event & rum AB

Projektledare
Maria Oscott
maria.oscott@dahlbogarden.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
120 040 kr

Medfinansiering från projektägare:
180 060 kr

Total finansiering
300 100 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.