Ekparken

En mötesplats som passar alla åldrar – det har Equmeniakyrkan Lagmansholm skapat.

Om projektet

Equmeniakyrkan Lagmansholm ville skapa en mötesplats som passar alla åldrar, och efter att ha beviljats leaderstöd för sin idé gjorde de slag i saken. I ett naturområde, precis i anslutning till församlingen, anlade de en lekplats och en discgolfbana med nio hål. Som du ser på bilderna smälter lekplatsen väl in i omgivningarna tack vare omsorgsfullt materialval och placering. Runt om parken finns stora ekar och såväl lekutrustning som discgolfbana har helt enkelt fått anpassa sig efter dessa – resultatet är en härlig inramning och träden skänker välkommen skugga under sommaren.

Lekplatsen består av ett lekhus, en klätterställning, en linbana, gungbräda och en kryptunnel – och visst har platsen blivit uppskattad! Ekparken har redan fått ett gott rykte och såväl boende i närområdet och skolklasser som mer långväga gäster kommer för att träffas, leka, kasta discgolf eller boule, grilla och äta medhavd matsäck. 

Leaderstödet bidrog till att parken kunde bli till – men minst lika viktigt var det stöd som församlingen fick från lokala aktörer och företag. Längre ner på sidan kan du se en sammanställning av finansieringen av projektet och det är imponerande hur engagerade i området kraftsamlade för att förverkliga satsningen. Förutom finansieringen har det ideella engagemanget varit stort och alla har kunnat hjälpa till med något – allt från snickerier och markarbete till att fixa fika och ha koll på det administrativa. Oavsett insats vittnar medverkande i projektet om att allas insatser varit guld värda och bidragit till såväl Ekparkens anläggning som gemenskap i församlingen. 

Saxat ur Alingsås Tidning

”Det finns inte många mötesplatser här och ingen affär, därför vill vi göra något för bygden där alla åldrar kan träffas.”

/ Ingrid Danelius, Equmeniakyrkan

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Det är ett projekt som kan tillföra nya värden till platsen och bli en en naturlig mötesplats för ortens invånare och företag. 

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Equmeniakyrkan Lagmansholm

Projektledare
Andreas Sävefjärd
andreas@gillekroken.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Alingsås Tidning 2023-02-18: Lagmansholm tar sikte på ny mötesplats i naturskön miljö (endast prenumeranter)

Om finansieringen

Leaderstöd:
300 000 kr

Medfinansiering från:
Vårgårda kommun: 50 000 kr
Sparbanksstiftelsen Alingsås: 100 000 kr
Lokala företag: 98 000 kr
Lagmansholms Byalag: 20 000 kr
Projektägare: 163 kr

Total finansiering:
568 163 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 280 940 kr. 

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.