Herrljunga festival

En dag med fokus på barn och ungdomars hälsa.

Om projektet

Sedan pandemins utbrott har barn och unga i allt större utsträckning valt att lämna ungdoms- och idrottsföreningar. Samtidigt ökar problem med målgruppens fysiska och psykiska hälsa. Syftet med Herrljunga Festival 2023 är att motverka denna förändring och vara en positiv kraft som belyser föreningslivets roll i barn och ungas hälsa. En grupp som, om den är välmående, gynnar alla i samhället.

Under de senaste åren har Herrljunga kommun aktivt arbetat för att Herrljunga ska vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Herrljunga Festival bidrar till detta och genomfördes första gången år 2022. Inför 2023 är ambitionen ett större och bättre kulturevenemang med fokus på barn och ungas hälsa. Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för kultur- och föreningsliv, samt utbilda målgruppen i vikten av ett aktivt och hälsosamt liv. Detta ska göras genom att, i bred samverkan med det lokala föreningslivet, under Herrljunga Festival 2023 erbjuda spännande aktiviteter och programpunkter för ungdomar i ålder 10–15 år. Det kan handla om livemusik, föreläsningar och prova på-aktiviteter inom exempelvis hästridning, fotboll, hinderbana, graffitti och skateboard. Förhoppningen är att detta ska leda till fler nya medlemmar och större intresse för lokala aktiviteter och föreningar.

Barn som håller händerna framför ansiktet och kikar mellan fingrarna. Händerna är målade i massor av färger.
Närbild på skateboard mitt i ett hopp på ramp. Publik i bakgrunden.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Projektet stärker Herrljunga kommun, ger stolthet och bättre hälsa i längden för ungdomar. Viss överförbarhet finns till andra kommuner för upplägg av aktivieteter till denna målgrupp. 

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Herrljunga kommun

Projektledare
Jesper Jansson
jesper.jansson@herrljunga.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Projektet i media

Alingsås tidning 2022-12-19 (endast för prenumeranter): Leaderpengar till Herrljunga festival 2023

Borås tidning 2022-12-27 (endast för prenumeranter): Beskedet: Herrljungafestivalen 2023 blir av i någon form – festivalgeneralen berättar

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
282 046 kr

Medfinansiering från projektägare:
80 000 kr

Total finansiering
362 046 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 55 780kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.