Keramik i Väveriet – verkstad, kurser och möten

Väveriet vidgar verksamheten och har utveckla Uddebo Lerverkstad – en plats för både nybörjare och keramiker med många års erfarenhet.

Om projektet

Väveriet beviljades leaderstöd för att, i sann DIY-anda, utveckla Uddebo Lerverkstad som en kreativ mötesplats för både nya och mer erfarna utövare. Verkstaden inryms i gamla industrilokaler, en miljö som innebär såväl rymd som ljus. Det innebär också fina förutsättningar för gemenskap och kreativitet.

Målet med projektet var att skapa en plats där boende och besökare med ett gemensamt intresse för lera och keramik får möjlighet att utvecklas. Och visst lyckades de! Inom ramen för projektet skapade Väveriet en utrustad lerverkstad, befäste samarbeten, jobbade med marknadsföring, ordnade ett bokningssystem och påbörjade en efterlängtad och eftertraktad kursverksamhet. Som en riktig höjdpunkt som avslutning bjöds allmänheten också in till en invigning – helt i lerans tecken med möjlighet att prova på hantverket. 

Satsningen och keramikverkstaden bidrar till en meningsfull sysselsättning för boende i området och redan nu kan man se att besökare utifrån lockas till Uddebo. Därutöver blir verkstaden ytterligare ett ben för Väveriet att stå på och bidrar på så vis till verksamhetens fortsatta utveckling.

Uddebo Lerverkstad:

”Med 150 kvadratmeter fullt utrustad verkstad, 8 drejskivor och generösa bordsytor finns här alla ingredienser för att mötas och lära i skapandets och lerans tecken.”

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Styrelsen gör bedömningen att projektet stärker och passar in i Uddebo samt att projektet har en väl genomtänkt plan för hur förutsättningar för att bevara och vidareutveckla keramikhantverket kan skapas.

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Väveriet/Liv Sonntag

Projektledare
Mats Fjeldstad
keramik@väveriet.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2023-02-07: Efterlängtad lerverkstad öppnas i Uddebo (Endast prenumeranter)

Om finansieringen

Utbetalt leaderstöd
187 926 kr

Medfinansiering från Väveriet:
295 888 kr

Total finansiering
483 814 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.