Kom i form i utegym

Som en del i en större satsning för att skapa ett kultur- och fritidscentrum i Grimsås, anläggs i detta projekt ett utegym med 13 stationer.

Om projektet

IKO Fritid har siktet inställt på ett framtida kultur- och fritidscentrumi Grimsås. Ett centrum som ska bidra till gemenskap över både generations- och intressegränser. Fokus ska ligga på såväl kultur som motion och detta projekt bidrar till motionsdelen. Inom ramen för projektet kommer ett utegym att uppföras, precis i anslutning till redan befintliga motionsslingor och elljusspår (på bilden ligger platsen för gymmet till höger där en gammal minigolfbanan kan anas).

Utegymmet kommer att bestå av 13 träningsstationer och möjlighet finns således att ge hela kroppen sitt. Gymmet kommer att vara tillgängligt för alla utan kostnad och finnas tillgängligt dygnet runt. När utegymmet är anlagt och klart kommer ett antal introduktionstillfällen att arrangeras för att sprida kunskap om hur gymmets stationer används på bästa sätt.

ur projektansökan:

”Vi vill skapa en gemenskap i samhället mellan alla åldrar, samtidigt som vi vill starta aktiviteter som ger folk
möjligheter att motionera mera.”

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Ett väl formulerat projekt med etablerade samarbetskonstellationer som kommer stärka området ytterligare. Projektet främjar fysiska aktiviteter över generationsgränserna. Tydlig ansvarsfördelning som säkerställer verksamhetens fortsättning efter projekttiden.

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
IKO Fritid

Projektledare
Sofia Andersson
sofia.andersson@nexans.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
300 000 kr

Medfinansiering från projektägare:
200 144 kr

Total finansiering
500 144 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 119 700 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.