Kommunsatsningar

Under våren 2022 erbjöd vi en utlysning, kommunsatsninagr, där sökande kunde beviljas upp till 20 000 kronor för att genomföra en idé i syfte att bidra till utveckling på orten eller i kommunen. Totalt fanns 100 000 kronor att fördela till olika delprojekt per sjuhäradskommun.

Stängt för nya ansökningar
Kommunsatsningar var en utlysning som var öppen under perioden 21 februari – 30 april 2022. Det finns inte längre några pengar kvar att fördela och nya ansökningar kan därför inte tas emot.

Om paraplyprojektet

Kommunsatsningar var en utlysning som erbjöds under våren 2022.

Vad kan man söka för?

Stöd kunde sökas för allmännyttiga projekt som bidrar till en positiv utveckling av platsen.

Vem kan söka?

Förening med verksamhet i någon av Sjuhärads åtta kommuner, men även andra aktörer så länge projektet är allmännyttigt.

När kan man söka?

Utlysningen var öppen under perioden 21 februari – 30 april 2022 och är nu avslutad. Beslut har fattats och nedan kan du ta del av vilka som blivit beviljade stöd.

Om stödet
Sökbart maxbelopp: 20 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Söknade måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Genomförda delprojekt

Spår och leder

Sjömarkens IF färdigställde i denna satsning den sista biten av en led som sammanbinder Sjömarken och Borås. I projektet ingick framtagning av kartor, skyltar och byggnation av en grillplats och spång.

Om delprojektet
Delprojektägare: Sjömarkens IF

Plats: Borås

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Odla för mångfald

Tranemo odlingsförenings syfte är att tillsammans sköta och odla mark som Tranemo kommun upplåter. Odlingen ska vara en social mötesplats där människor med olika bakgrund kan mötas och lära av varandra men då föreningen är helt nystartad saknades utrustning för att kunna komma igång. I denna satsning köptes därför redskap, sittbänkar, material till en redskapsbod, en anslagstavla och gödsel in till odlingen.

Om delprojektet
Delprojektägare: Tranemo odlingsförening

Plats: Tranemo

Leaderstöd:  18 045 kr

Kontakt:
Facebook

Ballasjöns badplats – en attraktiv mötesplats för alla

Ballasjön är en populär badsjö och omtyckt samlingsplats för barn och ungdomar i Bollebygd. I detta delprojekt satsade Ballasjöns Fiskevårdsområdesförening på att restaurera grillplatsen i anslutning till badplatsen. Man passade även på att skapa fler sittplatser, något som många efterfrågat.

 

Om delprojektet
Delprojektägare: Ballasjöns Fiskevårdsområdesförening

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 7 977 kr

Kontakt:
Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Välkomnande bygdegård, mötesplats för alla

Kalvs bygdegård ville satsa på att göra bygdegården mer attraktiv och välkomnande. Som ett led i detta köpte man in nya stolar som passar för såväl fest som möten. Därutöver bjöd de in till en träff med aktiviteter, underhållning och fika för ortens boende.

Om delprojektet
Delprojektägare: Kalvs bygdegård

Plats: Svenljunga

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Bonadsmålningar i Sjötofta

Sjötofta hembygdsförening har i detta delprojekt utbildat ambassadörer i bonadsmåleriets konst som nu kan förmedla kunskapen vidare. I projektet ingick studiebesök i Södra Unnaryd och Håcksvik samt att med hjälp av färg, duk och pensel dokumentera olika delar av Sjötofta socken.

Om delprojektet

Delprojektägare: Sjötofta hembygdsförening

Plats: Tranemo

Leaderstöd:  18 914 kr

Kontakt:
Webbsida

Skogsträdgården Uddebotaniska

I denna satsning har en pedagogisk skogsträdgård anlagts i anslutning till lekplatsen Småfolket. Skosträdgården ska vara öppen för alla och på plats finns en växthusdome. Trädgården bidrar till temat “Vart maten kommer ifrån” och idén är att visa hur såväl svenska klassiker som lite ovanligare växter såsom jordnötter, kapris och sockerrör växer.

Om delprojektet
Delprojektägare: Jandi Hallin mfl

Plats: Tranemo

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Genomsamhetsanläggning Skogsbygden IF

Skogsbygdens IF har målsättningen att idrottsanläggningen ska bli en attraktiv mötesplats – där något finns för alla ådrar. En sandlåda och en sittbänk ingick i projektet som skulle bidra till just detta, likaså att iordningsställa en plats för fika och möten i klubbhuset. 

Om delprojektet

Delprojektägare: Skogsbygdens IF

Plats: Vårgårda

Leaderstöd:  19 045 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook 

I Väverskans fotspår

Företaget Förläggargården Kronäng ville genom denna satsning initiera besöksanledningar i väverskans fotspår, med koppling till textil, kultur och förläggargårdar. I projektet har marknadsföringsmaterial, utställningsmaterial och kartor tagits fram. Därutöver har guidade turer och aktiviteter förberetts. 

Om delprojektet
Delprojektägare: Förläggargården Kronäng

Plats: Mark

Leaderstöd:  19 920 kr

Kontakt:
Webbsida

Kindaholmstomter

Kindaholms fyra byalag, Ö Frölunda, Håcksvik, Mårdaklev och Kalv upplever en stor efterfrågan på hus, gårdar och mark för byggnation. Landsbygden trendar och fler invånare leder till positiv utveckling för området. I denna satsning annonserade man därför gemensamt om tomter i Kindaholm – både digitalt och i livsstilsmagasin. En hemsida lanserades också. 

Om delprojektet
Delprojektägare: Östra Frölunda Byalag

Plats: Svenljunga

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Facebook

Samlingsplats vid hembygdsplatsen

I denna satsning iordningställde Vårgårda hembygdsförening en samlingsplats för grillning med två bänkar vid Tumbergs hembygdsplats. Platsen blir ett komplement till övrig verksamhet som är öppen för alla, exempelvis tipspromenader och allsångskvällar.

Om delprojektet
Delprojektägare: Vårgårda hembygdsförening

Plats: Vårgårda

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

4H Häst för alla

I denna satsning har Tånga heds 4H-gård köpt en ponny med sadel för att kunna erbjuda barn och vuxna med funktionsvariation möjlighet att prova ridning. Prova på-tillfällen har erbjudits i samband med Barnens dag i april 2023. Innan dess utbildades ponnyn för att bli trygg och stabil.

Om delprojektet
Delprojektägare: Tånga heds 4H gård

Plats: Vårgårda

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook 

Samlingsplats på Bollevi

Hestrafors IF har en fotbollsanläggning på Brandshed i Bollebygd. De ansvarar även för ett motionsspår med elljus, ett utegym samt för en del av Sjuhäradsleden som passerar anläggningen. Detta delprojekt bestod av att, som ett komplement till dessa delar, skapa en mötesplats med bänkbord och grill. I satsningen rymdes också en invigning med korvbjudning som föreningen står för.

Om delprojektet
Delprojektägare: Hestrafors IF

Plats: Bollebygd

Leaderstöd:  19 680 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Kulturarv i Hovs socken

Hovs sockens 1800-talstorp finns beskrivna i en bok efter en inventering genomförd på 70- och 80-talet. Med hjälp av GPS-registrering och uppsättning av markeringsstolpar, inom ramen för detta projekt, hoppas Hovs Hembygdsförening att fler ska ta sig ut på natur- och kulturäventyr på egen hand.
Om delprojektet

Delprojektägare: Hovs hembygdsförening

Plats: Herrljunga

Leaderstöd: 3 693 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Vandringsleder i Fotskäl

I Fotskäl finns underlag för fyra vandringsleder av varierande längd. Längs lederna finns flera utsiktsplatser, växtrikedom, spår av inlandsisen samt många historiska platser med både forntida och nutida historia. Detta ville Fotskäls Hembygdsförening att fler ska uppleva. I detta delprojekt har de därför tillgängliggjort fler utsiktsplatser, anlagt nya spänger, markeringar och informationstavlor.

Om delprojektet
Delprojektägare: Fotskäls hembygdsförening

Plats: Mark

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Offentlig grillplats med vindskydd

I Sandhult har Gårdsarenan sin verksamhet och i området finns vackra naturområden. I detta delprojekt satsade de på att iordningställa en mötesplats med vindskydd och grillmöjligheter. Förhoppningen är att motivera fler att ta sig till Sandhult för att upptäcka de fina promenadstråken.

Om delprojektet
Delprojektägare: Gårdsarenans sport och fritidsklubb

Plats: Borås

Leaderstöd:  20 000 kr

Kontakt:
Facebook

Från skräp till bok

Studieförbundet Vuxenskolan har en kreativ skaparverkstad som då och då resulterar i en hel del pappersskräp. I denna satsning ville man ta vara på skräpet, tillverka eget papper och sedan trycka och binda böcker. Detta gjordes i olika workshops, studiecirklar och träffar i Vuxenskolans lokal som är placerad i centrala Bollebygd.

Om delprojektet

Delprojektägare: SV Sjuhärad

Plats: Bollebygd

Leaderstöd:  5 764 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Vindskydd bakom Tånga hed

I denna satsning byggde Equmenia Vårgårda ett vindskydd längs med Västgötaleden i Vårgårda. Tanken är att vindskyddet och tillhörande grillplats ska användas i scoutverksamheten men också av andra med ett intresse för friluftsliv. Förhoppningen är att det kan även ska bli en naturlig plats för övernattning för de som cyklar Västgötaleden.
Om delprojektet
Delprojektägare: Equmenia Vårgårda

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 17 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Boule-bana Lagmansholm

Equmeniakyrkan i Lagmansholm ville erbjuda samlingsplatser för spontana möten mellan människor i bygden. I denna satsning anlade de därför en boulebana. Banan är öppen för allmänheten och är enkel att nå med såväl bil som cykel.
Om delprojektet
Delprojektägare: Equmenia i Lagmansholm

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Årås trädgårdscafe

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn har fått tillgång till en begagnad vagn som genom denna satsning har rustats upp för att fungera som trädgårdscafé. Iordningställandet har skett ideellt och vagnen har varit öppen under större delen av sommaren som en fin service till besökarna på Årås kvarn.
Om delprojektet
Delprojektägare: Bygdegårds-föreningen Årås kvarn

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Lägerhelg under sommaren 2022 för ukrainska familjer

De ukrainska flyktingar som kommit till Marks kommun bor på olika platser och känner inte varandra. Markbygdens Rödakorskrets bjöd därför  in dem till en gemensam lägerhelg, för att lära känna varandra, komma bort från vardagen och få positiva upplevelser tillsammans med andra familjer.
Om delprojektet
Delprojektägare: Markbygdens Rödakors

Plats: Mark

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Trädgård och grusparkering

Gäsene-Herrljunga Biodlareförening har ett nyrenoverat slungrum för honungshantering, men framkomligheten har inte varit den bästa. I detta delprojekt har föreningen därför iordningsställt en infart och parkering i anslutning till platsen. Satsningen kommer att underlätta vid såväl leveranser och transporter som i samband med kursverksamhet. En stor planteringsyta med biväxter har också skapats, vilken väntas bidra till stor glädje för såväl pollinatörer som besökare.
Om delprojektet
Delprojektägare: Herrljunga-Gäsene biodlarförening

Plats: Herrljunga

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Sagoutställning utmed vandringsled

Föreningen Förtroende – Sätta de sista först ordnade i denna satsning en sagoutställning om vikten att ta hand om vår planet utmed Änglaleden i Ulricehamn. Sagoutställningen var ett vackert konstinslag längs med leden. Man kunde ta del av hela utställningen, det vill säga alla stationer och sagan i sin helhet, eller välja att besöka enstaka stationer.
Om delprojektet
Delprojektägare: Förtroende – Sätta de sista först

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Byfesten i Uddebo

I detta delprojekt arrangerade föreningarna i Uddebo; Imagino, Väv, Bygdegården, Gula huset och Småhusbyn en tredagars byfest. Byfesten, som är en ny och kostnadsfri tillställning öppen för alla, bjöd på musik, samtal och vandringar i byn. Hela 600 personer deltog under en eller flera dagar och planer finns på att byfesten ska bli ett återkommande evenemang.
Om delprojektet
Delprojektägare: Imagino

Plats: Tranemo

Leaderstöd: 11 000 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Spira & Glimma  Yoga och spirituell festival

I denna satsning gick fyra personer med ett gemensamt intresse för yoga och spiritualitet samman och anordnade en tvådagars, kostnadsfri, festival. Festivalen erbjöd såväl yogaklasser och föreläsningar som en mässa med utställare och liveband. När satsningen avslutades planerade man redan för kommande års festival.
Om delprojektet
Delprojektägare: Malin Lundin

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

U-Waves

Verksamheten Ungas fritid, Ulricehamns kommun, anordnade i detta delprojekt aktiviteter riktade till barn i samband med “Sommarvågen”. Aktiviteterna planerades av ungdomar och bestod bland annat av en clown och en Megatrack. Ungdomarna var även med som funktionärer under dagen, utklädda till Disneyfigurer.
Om delprojektet
Delprojektägare: Ulricehamns kommun

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Föreningsliv för alla

Odenslunds 4H-klubb upplevde att det var svårt att nå ut till unga när det gäller föreningsliv. Tillsammans med Holsljunga 4H-klubb och Älekulla 4H-klubb, anordnade de därför ett läger för unga med fokus på föreningsliv och demokrati . Under lägret fick man också sköta om djuren och lägret bidrog till utbyte såväl mellan de olika klubbarna som mellan ungdomarna.
Om delprojektet

Delprojektägare: Odenslunds 4H klubb

Plats: Borås

Leaderstöd:  13 050 kr

Kontakt:
Webbsida

Förläggargårdar på Unescos världsarvlista

Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad har i denna satsning byggt upp en kunskapsöversikt genom att samla in och dokumentera historisk, geografisk och bebyggelsemässig information om förläggargårdar och tidiga textilmiljöer. Allt i syfte att få förläggargårdarna upptagna på UNESCOs världsarvslista.
Om delprojektet
Delprojektägare: Föreningen förläggargårdar i Sjuhärad

Plats: Mark

Leaderstöd: 20 000 kr

Kontakt:
Webbsida