vi landsbyggare 2020-2023

Att skapa sitt eget liv på platsen där man vill leva.
Att se möjligheterna och genomföra dem.
Att låta drivkraften och passionen styra och att dela den med andra. Det är att vara landsbyggare!

Om projektet

Vi Landsbyggare Sjuhärad är ett projekt som drivs av oss på Leader Sjuhärad. Under tre års tid arbetar vi för att synliggöra drivna entreprenörer, eldsjälar och entusiaster som tagit mod till sig att leva sina drömmar på Sjuhärads landsbygd. Vi finns också här med hjälp och stöttning för dem som ligger i startgroparna att förverkliga en idé.

Syftet med projektet är att förändra och skapa en positiv bild av landsbygden och att bidra till att skapa en attraktiv plats att bo, verka och leva på. En plats som lockar kapital, kompetens och drivkraft. Under projekttiden kommer årliga kompetenshöjande landsbyggardagar, workshops och inspirationsträffar att genomföras för att stärka områdets samhällsentreprenörer och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och samverkansmetoder. Inom projektets ramar genomförs även en årlig Landsbyggaregala där utmärkelsen “Årets Landsbyggare” delas ut i fyra kategorier.

Projektet har en egen webbsida. Besök gärna den för att bekanta dig med några av våra landsbyggare och se vad som är på gång här näst i projektet.

Glad man i klätterutrustning som kontrollerar säkringar i ett träd.
En kvinna och en man sitter med sin hund på en trädgårdsvagn i trädgårdsmiljö.
Glad kvinna i ett bageri med keps bak och fram. Håller i ett degtråg med mjöliga händer.

Träffa våra landsbyggare!

Är det på landsbygden du vill bo och leva? I filmen får du träffa fyra olika landsbyggare som också började med en längtan och en dröm att förverkliga ett liv på landsbygden i Sjuhärad.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin för Leader Sjuhärad och förväntas uppfylla en del av de mål och indikatorer vi åtagit oss under programperioden. Projektet har till syfte att synliggöra landsbygden genom inspiration av goda exempel på de möjligheter som finns, samt att lyfta entreprenörer i området.

Om projektet
Projektperiod
2020-2023
Projektägare
Leader Sjuhärad
Projektledare
Linda Arontzon
linda.arontzon@leader-sjuharad.se

Mathias Melo
mathias.melo@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Projektet i media

Borås Tidning 2023-02-18 (Endast för prenumeranter): Här är alla nominerade till stora galan: ”Alla förstår inte hur bra de är”

Borås Tidning 2023-03-11 (Endast för prenumeranter): Dessa får pris som Årets landsbyggare

Borås Tidning 2023-03-10 (Endast för prenumeranter):Klubben prisad på gala: ”Vi är såklart jättestolta”

Alingsås Tidning 2023-03-10 (Endast för prenumeranter): Storslam för Herrljunga på Landsbyggaregalan

Borås Tidning 2022-03-10 (Endast för prenumeranter): Landsbygdsprofiler prisades på gala

Borås Tidning 2021-03-04 (Endast för prenumeranter)Herrljungaföretagare årets entreprenör på landsbyggaredagen 2021

Borås Tidning 2021-03-03 (Endast för prenumeranter)Vilka blir årets landsbyggare?

Borås Tidning 2021-02-14 (Endast för prenumeranter)Finalister som ska inspirera fler att se landsbygdens möjligheter

Borås Tidning 2020-12-27 (Endast för prenumeranter)De planerar gala – för att hylla entreprenörer på landsbygden

Om finansieringen
Beviljat leaderstöd
1 935 778 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering
1 935 778 kr
Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 404 800 kr.
Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.