Liv och röresle i Länghem

Projektet är en del i en större satsning som Länghems IF driver, men här ingår såväl utegym som motorikbana. 

Om projektet

Projektet ”Liv och rörelse i Länghem” ska bidra till att idrottsplatsen i Länghem blir ett välkomnande och varierat aktivitetscentrum för alla åldrar och ambitionsnivåer. Inom ramen för projektet anlägger Länghems IF ett utegym och en motorikbana. Motrikbanan ska bestå av tio stationer och utegymmet av sju, allt för att kunna erbjuda varierande träning av hela kroppen.

Innan projektet avslutas kommer föreningen också att anordna en invigning där möjlighet finns att prova såväl gym som motorikbana, därtill kommer även ett par testkvällar tillsammans med instruktör att erbjudas.

En del av en större helhet

Utegymmet och motorikbanan är fristående men för Länghems IF utgör dessa en del i en större satsning som föreningen arbetar för att förverkliga. Genom att söka finansiellt stöd från flera aktörer hoppas man på sikt kunna anlägga även andra delar såsom padelbana, multiarena och hinderbana.

En skiss över idrottsplatsområdet vid Länghems IF.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Projektet bidrar till ökad folkhälsa och utvecklar befintlig mötesplats till att inkludera fler än föreningens ursprungsmålgrupp.

Om projektet

Projektperiod
2022-2024

Projektägare
Länghems IF

Projektledare
Joacim Larsson
joakim.larsson69@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss. info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
287 063 kr

Medfinansiering från annan aktör:

Total finansiering
287 063 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 127 600 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.