Multisportbana i Fritsla

För att nå fler aktivitetssugna medlemmar satsar Fritsla Hockeyklubb stort. Rinken ska bli en multibana. 

Om projektet

Fritsla Hockeyklubb växer så det knakar men anläggningen har inte riktigt utvecklats i samma takt. Det här projektet driver de för att ändr apå det! Föreningen beviljades leaderstöd för att komplettera anläggningen med ett sportgolv och därmed möjliggöra aktiviteter året runt – en multisportbana. Det innebär att det kommer att spelas handboll, basket och innebandy på samma plats som puckarna glider fram under vintersäsongen.

Inom ramen för projektet installerar föreningen, förutom sportgolvet, även en sarg. Dessutom köper man in sportutrustning såsom basketkorgar och mål för handboll, fotboll och innebandy. För att introducera de nya möjligheterna kommer föreningen också att erbjuda prova på-tillfällen och arrangera en invigningsturnering. Banan kommer att bli ett riktigt lyft! Både för föreningens träningsverksamhet och för allmänheten som kan använda banan för spontanidrott – banan är nämligen alltid tillgänglig för allmänheten utan kostnad.

Fritsla Hockeyklubb:

”Vår förening bygger på stort ideellt engagemang och vi hoppas därför att denna satsning gör att vi når ut till fler användare, vilket kan leda till att fler engagerar sig i föreningen och därmed sitt lokalsamhälle.”

En del av något större

För Fritsla Hockeyklubb utgör leaderprojektet en del av en större satsning. Med finansiellt stöd från flera aktörer satsar de exempelvis på att anlägga en byggnad för omklädning och ett garage. Anläggningen kommer också anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Fritsla Hockeyklubb är en förening med mycket på gång!

Fritsla Hockey - bygge av omkädningsrum.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Ett projekt som genererar stora hållbarhetsvärden. I grunden finns en inkluderande förening med brett nätverk och som är väl föränkrad i samhället. 

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Fritsla Hockeyklubb

Projektledare
Carl Rajala Pettersson
carl_rp@live.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss. info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
300 000 kr

Medfinansiering från Fritsla Hockeyklubb:
98 850 kr

Total finansiering
398 850 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 106 240 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.