Multisportbana i Fritsla

För att nå fler aktivitetssugna medlemmar har Fritsla Hockeyklubb satsat stort och anlagt en multibana.

Om projektet

Upprinnelsen till detta projekt var att Fritsla Hockeyklubb vuxit så det knakat medan anläggningen inte riktigt utvecklats i samma takt. Med ett imponerande engagemang tog därför föreningen ett omtag kring hela verksamheten och samlade tillräckligt många finansiärer för att anlägga en helt ny hockeyrink med kylslingor, omklädningsrum och läktare. För att förlänga säsongen och främja rörelse och aktivitet även under sommarhalvåret togs även steget att ansöka om stöd för ett leaderprojekt – ett projekt där rinken skulle kompletteras med ett sportgolv. 

Projektet beviljades stöd och tillsammans med en sarg finns nu sportgolvet på plats – ett golv som innebär möjlighet att spela futsal, innebandy, basket och handboll på samma yta som puckarna glider fram över isen om vintrarna. Inom ramen för projektet köpte föreningen även in sportutrustning såsom basketkorgar och mål för handboll, fotboll och innebandy, utrustning som kom väl till pass i samband med såväl prova på-tillfällen som den invigning som gick av stapeln innan projektet avslutades.

Multibanan har blivit ett stort lyft för området och är till nytta för både föreningens medlemmar och allmänheten som kan använda banan för spontanidrott. Tack vare belysning finns möjlighet att hålla banan öppen från vår till höst mellan 08.00 och 22.00. Under dagtid nyttjas banan av skolan, tidiga vardagskvällar används den i föreningens verksamhet, men all annan tid är det fritt fram för vem som helst utan kostnad. 

Fritsla Hockeyklubb:

”Vår förening bygger på stort ideellt engagemang och vi hoppas därför att denna satsning gör att vi når ut till fler användare, vilket kan leda till att fler engagerar sig i föreningen och därmed sitt lokalsamhälle.”

Engagemang till sista spik

Multisportbanan har blivit till verklighet tack vara ideella krafter i föreningen. Föreningens medlemmar och styrelse står bakom allt – från de första planeringsstrecken på ritningen till sista spik – allt med fokus på att främja rörelse och aktivitet bland barn och unga. 

För att komma i land med projektet arrangerades arbetsdagar – ett koncept som visade sig vara framgångsrikt ur flera aspekter. Saker och ting blev gjorda men nog så viktigt var att personer, som tidigare inte varit så engagerade, lärde känna föreningen genom arbetsdagarna och har sedan fortsatt att hjälpa till med föreningsarbetet efter projektet. 

En lärdom som föreningen gärna delar med sig av är att det krävs mycket planering och kommunikation för att få till och koordinera det ideella arbetet så att de som bidrar får en positiv upplevelse. Det är därför en god idé att ta höjd för det i projektplaneringen. 

Fritsla Hockey - bygge av omkädningsrum.

Tryck på play!

Inom ramen för Generation D, ett projekt som vi på Leader Sjuhärad driver, hälsade vi på hos Fritsla Hockeyklubb och Carl Rajala Pettersson som varit drivande i arbetet att få till den nya anläggningen – både rink och multibana. I filmen ligger störst fokus på själva hockeyrinken, men vi vågar lova att du får en fin känsla av vilka fantastiska krafter som finns i föreningen.   

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Ett projekt som genererar stora hållbarhetsvärden. I grunden finns en inkluderande förening med brett nätverk och som är väl föränkrad i samhället. 

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Fritsla Hockeyklubb

Projektledare
Carl Rajala Pettersson
carl_rp@live.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2023-08-03: Nu är rinken rustad för idrott året runt (endast för prenumeranter)

Om finansieringen

Leaderstöd
300 000 kr

Medfinansiering från Fritsla Hockeyklubb:
108 841 kr

Total finansiering
408 841 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 111 980 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.