Töllsjö Multigolfbana

En bana som innefattar såväl discolf som fotboll och parkgolf – det ska bli verklighet i Töllsjö. 

Om projektet

Det här är projektet med fokus på rörelse, aktivitet och folkhälsa! Töllsjö IF satsar på att anlägga en multigolfbana i syfte att bredda utbudet av aktiviteter på orten. Banan kommer att bestå av sex hål och varje hål innefattar tre olika grenar – discgolf, parkgolf och fotbollsgolf. Som spelare går man tre varv på banan, ett för varje gren.

Bakom projektet finns bred förankring. Lokalt näringsliv har visat stort intresse och har i samråd med markägare diskuterat olika alternativ för att erbjuda aktiviteter i samband med exempelvis konferenser. Det finns också ett etablerat samarbete med skolan som kommer kunna nyttja banan. Banan kommer skapas med hjälp av två discgolfparks-designers som tillsammans ritat drygt 100 banor runt om i Sverige. Därutöver bidrar projektet med ideella krafter i form av anläggningsarbete för att få banan på plats.

Föreningen hoppas att multigolfbana ska locka många, både boende i Töllsjö och besökare. Eftersom banan innehåller flera grenar är förutsättningarna för jämna matcher mellan deltagarna goda – är du duktig på en gren kanske en annan inte är en favorit. När banan är på plats kommer den invigas med provspelning där vinnaren kommer att få namnge ett av hålen på banan.  

Saxat ur ansökan

”Vi vill bredda utbudet av aktiviteter och erbjuda ett alternativ till lagidrotten som idrottsföreningen har idag.”

/ Töllsjö IF

Styrelsens beslutsmotivering

Projektet får höga poäng för det är väl förankrat, engagerar alla sektorer och har hög genomförandekapacitet. Dessutom är projektet nytänkande, inkluderande och långsiktigt och projektgruppen vittnar om starka ideella krafter som tillsammans sluter upp för att förverkliga ideer. De värnar om det lokala föreningslivet och de privata företagen men arbetar också aktivt med att välkomna andra ”utomsocknes” att ta del av multigolfbanan. Inititiativ att stärka folkhälsan bidrar till social hållbarhet och att arbeta för bioglogisk mångfald i samband med anläggningen är också positivt.

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Töllsjö IF

Projektledare
Anna-Karin Axelsson
axelak@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss: info@leader-sjuharad.se.

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
179 249 kr

Medfinansiering från annan part:

Total finansiering
179 249 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 219 994 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden