UTÖKNING AV MOTIONSRUNDOR OCH AKTIVITETER

Inom ramen för projektet kommer Överlida Byalag att skapa nya möjligheter som gynnar rörelse och aktivitet i området kring Näsetrundan.

Om projektet

Det här projektets formella namn är Tillgänglighetsanpassning och utökning av motionsrundor och ökade aktiviteter. Inom ramen för projektet skapar Överlida Byalag nya möjligheter som gynnar rörelse och aktivitet i området kring Näsetrundan. De förlänger en befintlig motionsslinga så att den löper förbi ett bostadsområde och vid Överlida camping ansluter den till andra slingor i området.

Förlängningen av rundan innebär att den blir tillgänglig för fler samtidigt som möjlighet finns att ta sig till Gräne Gruva via banvallen, och därifrån vidare över till slalombacken och det gamla motionsspåret i Överlida. Som en del av projektet kommer man även att skylta upp en MTB-led utmed det gamla motionsspåret och en anlägga en MTB-nedfart i slalombacken.

För att knyta ihop de olika delarna och området i stort kommer byalaget att arbeta fram kartor och märka ut vilka aktiviteter som finns. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för motion på hemmaplan men på lång sikt hoppas man att satsningen ska bidra till att fler lockas av området och väljer att bosätta sig i Överlida.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation för styrelsen, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Ansökan bedöms genomarbetad och väl förankrad hos de olika samarbetsparterna. Projektet förbinder och förlänger ett större område och innebär säkrare cykel- och promenadväg. Projektet bidrar till rörelse och fritidsaktivitet och kan därmed leda till förbättrad hälsa och välmående. 

Om projektet

Projektperiod
2022-2023

Projektägare
Överlida byalag

Projektledare
Markus Johansson
markus@allerga.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst en artikel om projektet? Tipsa oss gärna!
info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
300 000 kr

Medfinansiering från Överlida byalag:
41 663 kr

Total finansiering
341 663 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 108 807 kr.

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.