”Nya mötesplatser”, ”Dela mera” eller ”Checken” – något för er?

Har du eller din förening en idé som utvecklar våra landsbygder, men behöver ett mindre stöd för att komma igång? Då kan ett mikrostöd vara rätt väg att gå!

Mikrostöd – lite snabbare, lite lättare

Har ditt företag, din förening eller din organisation en idé som utvecklar våra landsbygder, men behöver ett mindre stöd för att komma igång? Då kan ett mikrostöd vara rätt väg att gå! Mikrostöd innebär snabba beslut och mindre administration och är därför fördelaktiga vid mindre omfattande satsningar. Vi erbjuder mikrostöd inom en rad olika inriktningar, och vi tar emot ansökningar löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Det finns nämligen en bestämd pott pengar för respektive mikrostöd och dessa pengar behöver fördelas till olika projekt inom en viss tidsram.

”Nya fysiska mötesplatser”, ”Dela mera” eller ”Checken” – något för er?

Vi har listat alla mikrostöd här på vår webbsida, där kan du läsa mer om villkor, se vad andra beviljats stöd för och ladda ner en ansökningsblankett. Självklart är du alltid även välkommen att ringa och bolla er idé med oss – då hjälper vi er på vägen! Just nu vill vi puffa lite extra för tre mikrostöd – där finns pengar kvar att söka men projekten som mikrostödet ska finansiera behöver genomföras ganska snart.

Nya fysiska mötesplatser

Här finns möjlighet att söka mikrostöd för att skapa en ny mötesplats. Det kan handla om att skapa en helt ny – eller att anpassa en redan befintlig mötesplats så att fler kan få nytta av den. Vårt styrelse har hittills beviljat mikrostöd till exempelvis en visningsträdgård, en bokningsbar paviljong, en pumptrack och en grillplats. ”Nya fysiska mötesplatser” innebär en möjlighet att söka upp till 50 000 kronor i stöd och projektet behöver vara genomfört den 30 september 2024. Villkor, information och fler projektexempel hittar du här: Nya fysiska mötesplatser – Leader Sjuhärad (leader-sjuharad.se)

Dela mera

Dela mera är mikrostödet där det finns möjlighet att söka stöd för delningsinitiativ såsom utlåningsbanker, transportpooler och bytesdagar. Det kan också handla om kompetensutveckling och temadagar som ökar kunskapen om hållbarhetsfrågor. Sökbart maxbelopp är 50 000 kronor och ert projekt behöver vara genomfört och klart den 31 december 2024. Villkor, information och fler projektexempel hittar du här: Dela mera! – Leader Sjuhärad (leader-sjuharad.se).

Checken

Checken är mikrostödet för unga mellan 13 och 25 år som vill förverkliga sina idéer. Det är möjligt att söka upp till 20 000 kronor för att arrangera evenemang, aktiviteter eller turneringar. Det kan också handla om att iordningsställa olika typer av mötesplatser, eller annat som gynnar unga i området. Beslut om Checken fattas av vår ungdomskommitté och våra ungdomscoacher Mathias och Linda finns med som stöd under hela projektett. Villkor, information och fler projektexempel hittar du här: Checken | Generation D (leader-sjuharad.se).