Dela mera

Dela mera är mikrostödet där föreningar som vill utveckla sin verksamhet utifrån ett hållbart perspektiv.

Om mikrostödet

Dela mera är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Delningsinitiativ såsom utlåningsbanker, transportpooler och bytesdagar är exempel på projekt som man skulle kunna söka stöd för att genomföra. Likaså kompetensutveckling och temadagar som ökar kunskapen om hållbarhetsfrågor. Kanske har din förening en annan idé som passar in?

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Sjuhärads geografiska område. Även andra aktörer, exempelvis flera föreningar och/eller företag i samverkan, kan söka så länge projektet är allmännyttigt för Sjuhärads landsbygder.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av presidiet på alla presidie- och styrelsemöten – datum för dessa hittar du i vår kalender och ansökan behöver vara helt klar 14 dagar innan aktuellt beslutsmöte.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd.

Medfinansieringen består av ideellt engagemang/arbete. Medfinansiering kan också bestå av pengar, exempelvis om projektbudgeten överstiger 50 000 kr.

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt

Bild på ett antal glödlampor i mörker.

Insekternas tribut

Insekternas tribut är en hyllning till insektslivet, ett projekt i samband med folkmusikfestivalen Ornungastämman där naturvård och friluftsliv står i fokus. Insekternas tribut består av en konsert mitt i ett blomsterhav och en workshop för barn och vuxna där man skapar sitt eget insektshotell. Förhoppningen är att plantera tankar kring mångfalden av pollinatörer och inspirera till att bidra på det lilla, personliga planet.

Om projektet

Projektägare: Svältornas fornminnesförening

Plats: Ornunga

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Genomförda projekt

Bild på ett antal glödlampor i mörker.

Uddebo el

I skenet av rådande energikris och ett oroligt världsläge väcktes en gammal idé och ambition till liv – att undersöka förutsättningarna för att bilda ett energikooperativ i Uddebo. I detta projekt har Uddebo Bygdegårdsförening genom studiebesök, konsultation, instudering och byamöten lärt sig mer om vad det skulle innebära att anlägga och driva en solcellspark i Uddebo. Likaså har man fått kunskap om de ekonomiska faktorer som påverkar vid produktion av solel.

Om projektet

Projektägare: Uddebo bygdegårdsförening

Plats: Uddebo

Leaderstöd: 34 666 kr

Kontakt:
Webbsida

Närbild på en kastrull med gryta.

Föreläsning SM Mathantverk

Sjuhäradsmat är en förening för småskaliga livsmedelsproducenter i Sjuhärad. Inom ramen för detta projekt arrangerade de under SM i mathantverk en föreläsning för både allmänhet och föreningsmedlemmar. Syftet var att sprida kunskap om hållbara, miljövänliga och bra livsmedelsval. Förhoppningen är att fler konsumenter ska se värdet av bra mat och därigenom ha en större respekt för råvaran. Det skulle sannolikt leda till bättre tillvaratagande och minskat matsvinn.

Om projektet

Projektägare:
Sjuhäradsmat

Plats: Limmared

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på projektägaren som lutar sig mot en gran i skogen.

Naturnära skogsbruk i Älekulla med omnejd

Naturnära skogsbruk, det står i fokus i detta projekt som kan delas in i två delar. Det handlar dels om samverkan mellan skogsägare i syfte att dela kunskap och erfarenheter med varandra, dels en lokal kurs i Naturnära skogsbruk och hur det kan utgöra alternativ till ett konventionellt skogsbruk.

Om projektet

Projektägare: Anders Wilkes

Plats: Mark

Leaderstöd: 37 507 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook