pensionat Dahlbogården

Efterfrågan på övernattningsmöjligheter är stor hos Dahlbogården, därför gör man nu slag i saken och omvandlar det gamla sädesmagasinet till ett pensionat.

Om projektet

Sedan 2018 har det bedrivits fest- och konferensverksamhet samt ett mindre gårdscafé på Dahlbogården i Hol. Efterfrågan på övernattningsmöjligheter är stor, framförallt eftersomen stor del av verksamheten består av bröllop och konferenser. Utanför projektet planerar andra aktörer även för en förlängning av Gotaleden, en vandringsled som kan komma att löpa alldeles intill Dahlbogården. Längs med sträckan finns få övernattningsmöjligheter och Dahlbogårdens läge innebär goda förutsättningar för att vara en destination längs med den kommande leden.

Mot denna bakgrund satsar Dahlbogården Event och Rum på att vidareutveckla verksamheten och omvandla gårdens gamla sädesmagasinet till ett pensionat. Målgrupp för satsningen är verksamhetens besökare, men även personer som såväl vandrar som nyttjar friluftslivet i området.

Förstudie – ett avstamp för utveckling

Ibland kan en förstudie behövas innan det är läge att dra igång ett stort projekt. Precis så var det för Dahlbogården. De sökte därför leaderstöd och genomförde en förstudie inom ramen för vårt paraplyprojekt Förstudie Entreprenörskap.

Resultatet av förstudien ligger till grund för det projekt som du läser om på denna sida.

Bild på Maria Oscott som driver verksamheten på Dahlbogården.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Det är ett väl genomtänkt projekt med en realistisk förväntan och tydliga mål. Projektet kommer att stärka området ytterligare. 

Om projektet

Projektperiod
2021-2023

Projektägare
Dahlbogården Event & Rum AB

Projektledare
Maria Oscott
maria.oscott@dahlbogarden.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst en artikel om projektet? Tipsa oss gärna! info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Beviljat leaderstöd
200 000 kr

Medfinansiering från:
Dahlbogården Event & Rum: 298 810 kr

Total finansiering
498 810 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.