pensionat Dahlbogården

Efterfrågan på övernattningsmöjligheter var stor hos Dahlbogården, därför gjorde man slag i saken och omvandlade det gamla sädesmagasinet till ett pensionat.

Om projektet

Sedan 2018 har det bedrivits fest- och konferensverksamhet samt ett mindre gårdscafé på Dahlbogården i Hol. Efterfrågan på övernattningsmöjligheter var stor, framförallt eftersom en stor del av verksamheten består av bröllop och konferenser – men också till följd av närheten till vandringsleder som gör att anläggningen är en fin anhalt på vägen. Att utveckla Dahlbogården med övernattningsmöjligheter och ytterligare aktiviteter knutna till detta var därför ett naturligt steg.

I detta projekt satsade således Dahlbogården Event och Rum på att vidareutveckla verksamheten och omvandla gårdens gamla sädesmagasinet till ett pensionat. Under projektet uppkom en hel del hinder – en pandemin skapade förseningar och och kriget i Ukraina orsakade både längre ledtider i leveranser och att materialpriser sköt i höjden. Följden blev att kostnaderna steg avsevärt och att ytterligare egen finansiering behövdes skjutas till för att projektet skulle kunna ros i hamn. Men – trots detta, lyckades man med imponerande driv och beslutsamhet färdigställa tre hotellrum. kapacitet finns för 6-12 personer och rummen är fantastiskt fint inredda med kompletta badrum och hotellstandard. Enligt projektägaren har byggnaden blivit otroligt mycket vackrare än vad de kunnat tro – säkerligen bidrar det faktum att du från byggnaden har utsikt över vidsträckta omgivningar och den våtmark som anlagts på fastigheten. 

Projektet, och det Dahlbogården nu kallar ”boutiquehotell”, har gjort det lättare att locka turister till trakten. I samband med slutrapporteringen hade nio så kallade influencers redan besökt och bott i rummen och verksamheten har på så vis nått stor spridning tack vare det unika uttrycket – inte bara i Sverige utan även i Norge.

Saxat ur slutrapporten

”Det som från början titulerades Pensionat – har nu blivit ett Boutiquehotell. Det är gäster som givit oss detta epitet
och vi kan bara hålla med. Vi har nått långt längre än vi vågade hoppas i start.”

Förstudie – ett avstamp för utveckling

Ibland kan en förstudie behövas innan det är läge att dra igång ett stort projekt. Precis så var det för Dahlbogården. De sökte därför leaderstöd och genomförde en förstudie inom ramen för vårt paraplyprojekt Förstudie Entreprenörskap.

Resultatet av förstudien ligger till grund för det projekt som du läser om på denna sida.

Bild på Maria Oscott som driver verksamheten på Dahlbogården.

Styrelsens beslutsmotivering

Efter inkommen ansökan och presentation i LAG, samt intervju av sökanden har poängsättning i urvalskriterierna visat att projektet väl stämmer överens med strategin. Det är ett väl genomtänkt projekt med en realistisk förväntan och tydliga mål. Projektet kommer att stärka området ytterligare. 

Om projektet

Projektperiod
2021-2023

Projektägare
Dahlbogården Event & Rum AB

Projektledare
Maria Oscott
maria.oscott@dahlbogarden.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst en artikel om projektet? Tipsa oss gärna! info@leader-sjuharad.se

Om finansieringen

Leaderstöd
200 000 kr

Medfinansiering från:
Dahlbogården Event & Rum: 298 810 kr

Total finansiering
498 810 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.