Förstudie entreprenörskap

Syftet med Förstudie entreprenörskap är att skapa möjligheter för individer, företag och föreningar att genomföra en förstudie inför ett eventuellt kommande projekt inom insatsområdet entreprenörskap.

Begränsat med pengar kvar att söka

Mikrostödet Förstudie entreprenörskap är populärt och det finns begränsat med pengar kvar att söka. Hör därför av dig till oss innan du påbörjar en ansökan. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Om mikrostödet

Förstudie entreprenöskap är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Ibland kan en förstudie behövas innan ett stort projekt beviljas. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten. Mikrostöd kan beviljas till förstudier som bedöms nödvändiga inför nästa steg.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en förstudie är att bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartner, studiebesök, att testa en ny produkt, eller göra en marknadsundersökning.

Vem kan söka?

Sökande kan vara individer, företag och föreningar som planerar för ett större projekt inom insatsområdet Entreprenörskap.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av presidiet på alla presidie- och styrelsemöten – datum för dessa hittar du i vår kalender och ansökan behöver vara helt klar 14 dagar innan aktuellt beslutsmöte.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 70 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30 % av kostnaderna. 

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt

I bakgrunden står en vit get och i förgrunden häller någon upp mjölk i en behållare.

Lokalt mejeri

Ägarna till Stigareds gård har ambition om att växa och nå en verksamhet som bedrivs på heltid. Idag håller gården rödkullor och göingegetter, och därutöver bedrivs skogsbruk. Siktet är sedan en tid inställt på att bedriva ett småskaligt styckeri och mejeri med tillhörande gårdsbutik. Men för att komma igång krävs sannolikt omfattande byggnadsmässiga förändringar – för att ta reda på hur förutsättningarna ser ut genomförs denna förstudie.

Om projektet

Projektägare:Stigareds gård

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 7 109 kr

Kontakt:
Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Bild på förstoringsglas och illustrerade gubbar.

Ajoura – marknadsanalys

AJOURA är en AI-app som sammanfattar, översätter och spelar upp nyheter från olika källor. Appen är tänkt att hjälpa icke-modersmålstalare och personer med lässvårigheter att ta del av nyheter och integreras i samhället. I denna förstudie kommer Ajoura AB att genomföra en marknadsundersökning för att utveckla appen utifrån målgruppens behov och preferenser. När sedan tekniska förbättringar implementerats och affärsmässiga justeringar har genomförts är målsättningen att marknadsföra appen med siktet inställt på en lyckad lansering.

Om projektet

Projektägare: Ajoura AB

Plats: Borås

Leaderstöd: 35 105 kr

Kontakt:
Webbsida

Genomförda projekt

Bild på en hand som plockar en jordgubbe.

Småskalig och hantverksmässig grönsaksförädling

Småbruket i Uddebo har odlat grönsaker till försäljning sedan 2016. Grönsakerna säljs direkt till kund som prenumerationer, i gårdsbutik och till lokala restauranger. Nu siktar företaget på att utveckla verksamheten med fokus på förädling och kursverksamhet. För att ha en stadig grund att stå på har de bland annat undersökt marknaden för nya produkter genom en enkät, deltagit på mässan under SM i mathantverk på Åhaga och genomfört studiebesök hos Uddebo Musteri.

Om projektet

Projektägare: Småbruket i Uddebo AB

Plats: Tranemo

Leaderstöd: 27 203 kr

Kontakt: 
Webbsida
Facebook

Bild på förstoringsglas och illustrerade gubbar.

Marks rabatthäfte

Finns efterfrågan på rabatthäften i Mark? Tanken är att ett eventuellt framtida rabatthäfte, med erbjudanden från lokala företag, ska säljas av skolklasser och föreningar. Det skulle vara en positiv satsning för såväl företagare som kan få ökad försäljning, privatpersoner som kan nyttja erbjudanden och skolklasser/föreningar som kan tjäna en slant till kassan. Men finns efterfrågan? Inom ramen för denna förstudie har detta börjat undersökas. Leaderstödet har finansierat framtagningen av ett presentationsmaterial och ett CRM-system för att underlätta genomförandet av en marknadsundersökning.

Om projektet

Projektägare: Alexandru Szentgyorgyi

Plats: Örby

Leaderstöd: 25 718 kr

Kontakt:
Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Närbild på händer som kramar ur blå färg ur ett tygstycke.

Gå och förstå

Inspire and Aspire är företaget som under flertalet år erbjudit översättningstjänster och undervisning i affärsengelska. I detta projekt har Sarah Kristoffersen, som står bakom företaget, effektiviserat affärsidén och fokuserat på en-till-en-coachning framför gruppundervisning. Nytt till följd av projektet är erbjudandet om ”Walk and talk”. Det innebär en kombination av att gå, utvecklas språkligt och ta del av vackra platser i Sjuhärad. Inom ramen för projektet har Sarah arbetat med marknadsföring, testat affärsidén och eftersökt samarbeten med andra parter.

Om projektet

Projektägare: Inspire and Aspire

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 49 959 kr

Kontakt: 
Webbsida
Facebook

Närbild på händer som kramar ur blå färg ur ett tygstycke.

Beredningskök, Folkets Hus

Folkets Hus i Ulricehamn erbjuder diverse olika arrangemang, föreställningar, konferenser och föreläsningar. Ofta efterfrågas någon form av förtäring i samband med dessa, men i dagsläget finns endast möjlighet att förbereda enklare fika. I denna förstudie genomförde föreningen studiebesök och tog fram ett underlag för ett beredningskök med tillhörande varuintag.

Om projektet

Projektägare: Kulturhuset Folkets Hus i Ulricehamn

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 31 500 kr

Kontakt: 
Webbsida
Facebook

En hand med blått färgpigment på nuddar en orange ringblomma.

Nyfiken blå

Går det att odla ekologiskt vejde och färgpilört i Sjuhärad för att utvinna dess eftertraktade blå färgpigment? Det har Hillevi och Martin Skoglund tagit reda på i denna förstudie och svaret blev ett rungande ”ja”! I förstudien gjordes en omfattande studie av odlingskraven för dessa två växtsorter, en testodling byggdes upp och en marknadsundersökning genomfördes. Förstudien avslutades sedan med en utvärdering av resultaten för att bedöma möjligheterna till expansion.

Om projektet

Projektägare: Martin Skoglund

Plats: Kinna

Leaderstöd: 39 471 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Bild på brunt hus med skog i bakgrunden.

Naturnära seniorboende

Framtid Bredared är en ideell förening som tillsammans med föreningar, företag, samfund och ortsbor arbetar för utveckling av Bredared. Nu står ett attraktivt seniorboende i fokus och visionen är ett boende i harmoni med naturen och plats för personlig utveckling och gemenskap.

Inom ramen för denna förstudie har föreningen tagit fram ett presentationsmaterial som ska ligga till grund för diskussioner med Borås Stad om markanvisning och förhandsbesked.

Om projektet

Projektägare: Framtid Bredared

Plats: Bredared

Leaderstöd: 49 438 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Abstrakt bild på en person som dansar.

Nytt språk

En inre omställning, präglad av trygghet och nyfikenhet, behövs för att kunna möta och utveckla den yttre omställningen. Det var utgångspunkten i denna förstudie där rörelseformer såsom Autentisk Rörelse, Butoh, och ekosomatik kombinerades. Förstudien syftade till att knyta kontakter med folkhögskolor och föreningar som på olika sätt har intresse av inre och yttre omställning. Med dessa kontakter som bas är målet att forma ett koncept för att erbjuda workshops, kurser och paket utifrån specifika önskemål.

Om projektet

Projektägare: Sarah Åkergren

Plats: Uddebo

Leaderstöd: 40 059 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Bild på projektägaren framför en storbildsskärm.

Hovcenter

Guldhov International AB är ett företag i hästbranschen som erbjuder kurser och webinarier inom hästens hovar samtidigt som företaget utvecklar framtidens 3D-printade hästsko utan spik, lim och spännanordningar. Inom ramen för denna förstudie har möjligheterna att flytta verksamhetens produktion och kompletterande tjänster till Marks kommun undersökts. Det har bland annat inneburit att ta fram ritningar för en produktionsbyggnad, identifiera finansiärer och genomföra studiebesök för att få en inblick i lämplig logistik och hur byggnader för effektiv hästhållning och produktion kan se ut.

Projektet i media
Borås tidning 13 november 2022 (Endast för prenumeranter)

Om projektet

Projektägare: Guldhov International AB

Plats: Mark

Leaderstöd: 45 937 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook
Linkedin