Digitalisera mera – förening

Syftet med mikrostödet är att stödja föreningar som vill öka sin digitala närvaro, skaffa sig större kunskaper och i större utsträckning nyttja digitaliseringens möjligheter.

Begränsat med pengar kvar att söka

Mikrostödet Digitalisera mera – förening är populärt och det finns begränsat med pengar kvar att söka. Hör därför av dig till oss innan du påbörjar en ansökan. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Om mikrostödet

Digitalisera mera – förening är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Inom ramen för Digitalisera mera – föreningar kan föreningar söka stöd för att hitta nya vägar för digital utveckling. Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, digital plattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar föreningens kompetens och digitala närvaro.

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Sjuhärads geografiska område. Även andra aktörer, exempelvis flera företag i samverkan, kan söka så länge projektet gagnar allmänheten i Sjuhärads landsbygder.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av presidiet på alla presidie- och styrelsemöten – datum för dessa hittar du i vår kalender och ansökan behöver vara helt klar 14 dagar innan aktuellt beslutsmöte.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd.

Medfinansieringen består av ideellt engagemang/arbete. Medfinansiering kan också bestå av pengar, exempelvis om projektbudgeten överstiger 50 000 kr.

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt

Genomförda projekt

Närbild på ett tangentbord med en grön knapp med texten "online booking".

Ny hemsida Årås Kvarn

I detta projekt har Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn utvecklat en helt ny webbsida som är användarvänlig och mer informativ än föregångaren. Texter har uppdaterats och nya bilder har tagits. Ett nytt bokningssystem har kopplats till sidan vilket innebär att kunder nu kan genomföra bokningar på egen hand, därutöver har delar av webbsidan översatts till engelska och tyska.

Om projektet

Projektägare: Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn

Plats: Dalum 

Leaderstöd: 19 800 kr

Kontakt: 
Webbsida
Facebook

Bild på dator på ett skrivbord fullt med post-it lappar.

Visit Rydal

I detta projekt togs ett stort, digitalt, steg för att samordna aktörer och verksamheter i och omkring Rydal. En webbplattform har tagits fram i syfte att lyfta fram boenden, aktiviteter och upplevelser för besökare från såväl Sverige som andra länder i EU.

Stort fokus ligger på kultur, hantverk och natur. Förhoppningen är att plattformen ska underlätta att nå ut på ett nytt sätt, och skapa möjligheter till samarbete genom exempelvis paketerbjudanden.

Projektet i media
Borås tidning 2023-04-07: Så ska orten sättas på kartan (endast för prenumeranter)
Markbladet 2023-04-26 (sida 18-19): De ska sätta Rydal på kartan

Om projektet

Projektägare: Slöjd och konsthantverk i Mark

Plats: Rydal 

Leaderstöd: 37 584 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Bild på gammal fotoutrustning.

Digitalisering av arkiv kopplat till Vårgårda museum

Vårgårda hembygdsförening har en stor mängd bilder och föremål som bär på historia. Genom att bevara dessa kan vi och kommande generationer ta del av berättelser om såväl personer och byggnader som industrier och samhällets utveckling, en fantastisk skatt!

I detta projekt har föreningen genomgått kompetensutveckling och införskaffat den utrustning som krävs för att digitalisera bilder, filmer, dokument och föremål. Satsningen innebär att föreningens samlingar blir registrerade, men också möjligheter till nya miniutställningar i Vårgårda museum. 

Om projektet

Projektägare: Vårgårda hembygdsförening

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på person som siktar med ett gevär på en skjutbana.

Digital älgbana – Hässelås – Tranemo 

I det här projektet digitaliserade Tranemo-Mossebo Viltvårdsområde systemet för träffmarkering vid skjutning på älgbanan. Förhoppningen är att den nya tekniken ska göra att fler blir intresserade att testa då markeringen i och med digitaliseringen blir helt privat. Det är alltså inte längre möjligt för andra att se hur väl man lyckats träffa rätt. I projektet ingick även kompetensutveckling med fokus på hur den nya tekniken fungerar.

Projektet i media
Svenljunga & Tranemo tidning 2022-09-15 

Om projektet

Projektägare: Tranemo-Mossebo Viltvårdsområde

Plats: Mossebo

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Bild på mobiltelefon och illustrerade ikoner.

Ny hemsida och administrationssystem 

Bollebygds Ridklubb stod inför en situation där systemet som inkluderar föreningens webbsida skulle läggas ned. De har därför behövt bygga upp en ny – helt från början. I samband med detta arbete har även ett nytt system för administration av ridskoleverksamheten och en elevportal implementerats tillsammans med en app.

För att säkerställa framtida drift har såväl kompetensutveckling som framtagning av en instruktionsfilm för hur webbsidan administreras tagits fram under projekttiden.

Om projektet

Projektägare: Bollebygds Ridklubb

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 25 080 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook