Digitalisera mera – företag

Syftet med mikrostödet Digitalisera mera – företag är att skapa möjligheter för företag att bredda sina verksamheter genom att nå nya målgrupper digitalt, och/eller öka sin digitala närvaro.

Om mikrostödet

Digitalisera mera – företag är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Företag kan söka mikrostöd inom ramen för Digitalisera mera – företag för att nå nya målgrupper digitalt och öka sin digitala närvaro. Det går exempelvis att söka stöd för att utveckla en ny webbsida, app, e-handelsplattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar företagets kompetens och digitala närvaro.

Vem kan söka?

Företag och vinstdrivande verksamheter.

 

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av presidiet på alla presidie- och styrelsemöten – datum för dessa hittar du i vår kalender och ansökan behöver vara helt klar 14 dagar innan aktuellt beslutsmöte.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 30 000 kr

Stödnivå: 50 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet motsvarande minst 50 % av kostnaderna.

Ladda ner

Pågående projekt

Bild på en person bakifrån. Personen har ren blå skjorta med en logotyp på ryggen.

Kompetensutveckling: synas på nätet

Att sökmotorsoptimering blir alltmer viktigt för att nå ut till en tänkt målgrupp är tydligt för Stolpens Staket & Grind AB. I dagsläget hamnar de långt ner i sökresultatet på exempelvis Google men det ska insatserna i detta projekt råda bot på. Mikrostödet som de beviljats kommer att täcka kompetensutveckling inom SEO-optimering, men även en utbildning inom foto för att man på ett bättre sätt ska kunna paketera sina tjänster på ett enhetligt sätt på såväl webben som i sociala kanaler.

Om projektet

Projektägare: Stolpens Staket & Grind AB

Plats: Svenljunga

Leaderstöd: 30 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på en person bakifrån. Personen har ren blå skjorta med en logotyp på ryggen.

Digitalisera – digital teknik för att stödja interna och externa kontakter

KAVAI är ett relationskapande affärsnätverk i Sjuhärad som, med siktet inställt på jämställdhet, arbetar för att lyfta, utbilda och stärka kvinnor via nätverkande, föreläsningar, utbildningar och företagsbesök. Föreningens administration är såväl analog som betungande – men det ska detta projekt råda bot på. Med hjälp av mikrostödet kommer ett CRM-system att implementeras. Ett system som inte bara kan bidra till ordning och struktur, utan även möjliggöra att styrelsen kan fokusera på medlemmarna och nätverkets verksamhet.

Om projektet

Projektägare: KAVAI ekonomisk förening

Plats: Borås

Leaderstöd: 30 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Instagram
Facebook

Bild på en person bakifrån. Personen har ren blå skjorta med en logotyp på ryggen.

Webbutik Trasmattor.se

I det här projektet kommer ett antal hantverkare inom väveri att samlas på en gemensam plattform – www.trasmattor.se. På plattformen kommer deras mattor att synliggöras – både i syfte att inspirera, men också att uppnå ökad försäljning och fler ordrar till respektive medlem. I projektet ingår att fotografera mattor, skriva texter om varje unik produkt och skapa egna profilsidor till respektive medlem. För att kunna drifta portalen även framöver finansierar mikrostödet även utbildning i webbverktyget.

Om projektet

Projektägare: Anitta Vanhapiha

Plats: Mark

Leaderstöd: 30 000 kr

Kontakt: 
Hör av dig till oss så kan vi förmedla kontakt. 

Bild på en person bakifrån. Personen har ren blå skjorta med en logotyp på ryggen.

SEO-optimering av hemsida

All in Nature Sweden erbjuder ett brett kursutbud inom friluftsliv och överlevnad, men att nå ut till målgruppen företag är inte helt lätt. I detta projekt står därför SEO-optimering i fokus – med förhoppning om att klättra högre i sökresultatet på exempelvis Google. Under projekttiden kommer även webbsidan och den grafiska profilen att uppdateras, allt för att skapa en genomtänkt och tydlig linje genom företagets kommunikation och utbud.

Om projektet

Projektägare: All in Nature Sweden AB

Plats: Borås

Leaderstöd: 25 555 kr

Kontakt: 
Webbsida
Facebook
Instagram

Genomförda projekt

Bild på tangentbord och postit-lappar.

Marknadsföringskurs

Emmelie Eliasson marknadsför sin verksamhet, Glimma Soulcommunity, via sociala medier – men upplevde att det var svårt att nå nya kunder. I detta projekt genomgick hon därför en kurs i digital marknadsföring för att höja sin kompetens och på sikt kunna expandera företaget. Kursen omfattde bland annat grunderna i hur man skapar funnels, en automatiserad process som attraherar besökare till en webbplats.

Om projektet

Projektägare: Glimma Soulcommunity/Emmelie Eliasson

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 5 500 kr

Kontakt: 
Webbsida
Facebook

Genomförda projekt i programperiod 2014-2022

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.
Bild på tangentbord och postit-lappar.

Material guidance – nå ut till fler

Material Guidance Sweden AB är ett Ulricehamnsföretag som bedriver konsultverksamhet inom produktutveckling och cirkulär design i textilbranschen. Företaget är relativt nystartat och har nu kommit till en punkt då det behöver synas mer offentligt och framförallt digitalt. I projektet skapas därför en hemsida och logotyp.

Om projektet

Projektägare: Material Guidance AB

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 24 500 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt

Bild på händer som skriver på en laptop.

Hemsida HNV konsult

HNV Konsult AB har växt ur sin standardiserade webbsida, som skapades för över 10 år sedan i enkelt mallformat. Ett ny sida med modernare gränssnitt behövs för att företaget ska kunna vidareutvecklas i en allt med digital värld.

Ett företagskonto på LinkedIn startas också upp och kopplas till webbsidan, som ytterligare en kommunikationskanal med kunder. För att på egen hand kunna arbeta med underhåll och löpande uppdateringar av webbsidan ingår även utbildning för detta i projektet.

Om projektet

Projektägare: HNV Konsult AB

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 37 450 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt.

Bild på en hand som håller en smartphone.

Digitalisera mera – Backa loge

Backa Loge, med anor från 1600-talet, är belägen mitt i det vackra naturreservatet vid kanten av sjön Fegen. I den idylliska miljön erbjuds boende, café, festlokal och en rad aktivitetspaket. För att kunna koppla moderna bokningssystem till webbsidan behöver en helt ny plattform byggas.

Då man siktar högt och vill få draghjälp av Turistrådet Västsverige för att nå en utländsk marknad, ingår det även i projektet att översätta webbsidan till tyska och engelska.

Om projektet

Projektägare: Gunta Riske

Plats: Kalv

Leaderstöd: 39 357 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på liten kundvagn som står på en laptop.

Digitalisera högt & lågt

Värdet av ett digitalt skyltfönster blev tydligt då Högt & Lågt var en del av handlaivargarda.se, en satsning i coronatider. Att synliggöra delar av sortimentet på en egen webbsida där personligt, engagerat och trivsamt är ledord blev därför en plan som i detta projekt sattes i verket.

Utöver att utveckla den nya webbsidan ingick även kompetensutveckling inom digital marknadsföring, Adwords och sökordsoptimering. Allt för att trygga driften av webbsidan och bädda för möjligheter att nå ut till nya och befintliga målgrupper.

Om projektet

Projektägare: Högt & Lågt

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 47 040 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på liten kundvagn som står på en laptop.

Synas mer på digitala medier för utökad kundkrets

I det här projektet hade Hälsokosten i Bollebygd AB siktet inställt på att bygga ett starkare varumärke genom strategiskt arbete i sociala kanaler. En analys av företagets synlighet och spridning genomfördes och tillsammans med en konsult, inriktad på sociala medier och branding, utvecklades marknadsföringsarbetet.

Satsningen medförde att verksamhetens kommunikation nu har en mer personlig anknytning, vilket genererat effekt. Det har också lett till ett ökat antal följare på såväl Facebook som Instagram.

Om projektet

Projektägare: Hälsokosten i Bollebygd AB

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 7 630 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på person som sitter framför ett ritprogram på datorn.

Knätte trä 2.0

I detta projekt tog Knätte Träprodukter ett kliv uppåt på digitaliseringstrappan och gick från manuell konstruktion och måttanpassning till att göra arbetet såväl mer effektivt som precist med hjälp av ett CAD-program.

Projektets mål var att förenkla produktutvecklingen och samtidigt öka nyttan för kunden som kan erbjudas mer anpassade lösningar. Projektet ledde också till ökad sysselsättning och en möjlighet att säkra företagets verksamhet för framtiden.

Om projektet

Projektägare: Knätte Träproduktion AB

Plats: Knätte

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Webbsida

Närbild på en smartphone.

Hållbart boende, kreativt växande

Lilla Hotellet i Tranemo var från början målarmästare Conny Kindbloms verkstad och dess historia sträcker sig hundra år tillbaka i tiden. Nu finns planer på att även iordningsställa ett boende i den verkstad som bleckslagare Händel Svedberg byggde på 1920-talet. I samband med blev behovet att kommunicera en tydlig helhet och att få till en röd tråd i marknadsföringen tydligt. I detta projekt ingick därför att arbeta fram en ny webbsida och ett konto på Instagram för att nå ut med såväl text, bild och film som speglar verksamheten. Webbsidan översattes även till engelska för att kunna kopplas till Tripadvisor och Turistrådet Västsveriges kommunikationskoncept i såväl Sverige som utomlands.

Om projektet

Projektägare: Lena Björn

Plats: Tranemo

Leaderstöd: 32 200 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på projektägaren framför en storbildsskärm.

Mariposa Academy

För att öka kunskapen om rätten till kommunikationsstöd för människor som använder annat sätt att kommunicera än talat språk, har Mariposa Kompetenscenter AB beviljats stöd för att starta en digital plattform. Plattformen är nu lanserad och innehåller såväl medlemstjänster och prenumerationstjänster som webbutbildningar där både privatkunder och verksamheter inom privat och offentlig sektor utgör målgrupp.

I projektet har konceptutveckling, utformning av plattformen, grafisk profil och framtagning av lanseringsfilm för marknadsföring ingått.

Om projektet

Projektägare: Mariposa Kompetenscenter AB

Plats: Borås

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på projektägaren framför en storbildsskärm.

Digitaliseringsresan

Corazon AB är ett företag som arbetar med utbildning och utveckling av människor, bland annat genom bildterapi och yoga samt en kommande utbildning inom kost och hälsa. Digitalisering innebär stora möjligheter att nå ut på ett bättre sätt. I detta projekt satsade man därför på att öka den digitala närvaron, bland annat genom att utveckla företagets webbsida och att implementera ett digitalt bokningssystem för kursverksamheten.

Om projektet

Projektägare: Corazon AB

Plats: Dalsjöfors

Leaderstöd: 49 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på två personer framför en dator som planerar webbuppbyggnad.

Hemsida för Team Madde’s

Team Madde´s är en verksamhet som rymmer fem terapeuter under samma tak, alla med egna erbjudanden, professioner och tjänster. För att minimera missförstånd och skapa tydlighet skapade man i detta projekt en gemensam webbsida där var och en har ett eget utrymme och möjlighet att profilera sig. Det finns också en tydlig koppling till respektive terapeuts bokningstjänst. Webbsidan administreras gemensamt och alla har, inom ramen för projektet, genomgått en utbildning i hur systemet fungerar.

Om projektet

Projektägare: Maddes hälsotek

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 12 600 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook