Nya fritids- och kulturverksamheter

Detta mikrostöd ska underlätta för föreningar och andra organisationer att starta upp nya, allmännyttiga, aktiviteter inom kultur och fritid i Sjuhärad.

Begränsat med pengar kvar att söka

Mikrostödet Nya fritids- och kulturverksamheter är populärt och det finns begränsat med pengar kvar att söka. Hör därför av dig till oss innan du påbörjar en ansökan. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Om mikrostödet

Nya fritids- och kulturverksamheter är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Det är möjligt att söka mikrostöd för att genomföra projekt som bidrar till ett bredare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i området. Det går exempelvis att söka för arrangemang på orten, test av ny verksamhet, kompetensutveckling för att kunna starta en ny verksamhet eller inköp av utrustning som behövs för en uppstart.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för föreningar men även andra aktörer kan söka så länge projektet gagnar allmänheten i Sjuhärads landsbygder.

 

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Beslut fattas av presidiet på alla presidie- och styrelsemöten – datum för dessa hittar du i vår kalender och ansökan behöver vara helt klar 14 dagar innan aktuellt beslutsmöte.

Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 100 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd.

Medfinansieringen består av ideellt engagemang/arbete. Medfinansiering kan också bestå av pengar, exempelvis om projektbudgeten överstiger 50 000 kr.

Ladda ner

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Pågående projekt

Närbild på ett verktyg som slår på glödande järnbit.

Aktivitetshuset Klockan

Gemenskap, kreativitet och skapande – det står i centrum i den satsning som detta mikrostöd bidrar till. I bostadsområdet Klockarebolet i Vårgårda finns en byggnad som skulle kunna passa fint som mötesplats – det här projektet går ut på att stimulera till aktiviteter att samlas kring. Inom ramen för projektet erbjuds två cirklar – en kreativ och skapande cirkel för ungdomar och en matlagningscirkel för vuxna. Förhoppningen är att cirklarna ska leda till vidare aktivitet i huset och att fler blir nyfikna på föreningsverksamhet och vad som är möjligt att göra om man går samman.

Om projektet

Projektägare: ABF Fyrbodal 

Plats: Vårgårda

Leaderstöd: 48 584 kr

Kontakt:
Facebook
Webbsida

Genomförda projekt

Närbild på ett verktyg som slår på glödande järnbit.

Traditionellt järnsmide

I utkanten av Rydal har fyra unga killar skapat en ny smedja för traditionellt järnsmide – ett hantverk som haft stor betydelse genom Sjuhäradsbygdens historia. Under projekttiden har de deltagit i ett flertal evenemang. Vid dessa har de ställt ut smidda föremål, demonstrerat
hantverket, besvarat frågor och väglett besökare när de provat på hantverket. Totalt sett har hundratals personer deltagit, från femåringar till äldre pensionärer. Projektet har lett till ett stort kunskapsutbyte, samarbeten och insatser som främjar hantverk, historia och kulturarv.

Om projektet

Projektägare: Elliot Albinsson

Plats: Rydal

Leaderstöd: 49 857 kr

Kontakt:
Instagram

mobilkamera på stativ som filmar en person på avstånd.

Utveckling av digitalt berättande för barn och ungdomar

I det här projektet har vBytes utvecklat en kurs i digitalt berättande för barn i mellanstadie- och högstadieålder. Kursen, som har genomförts två gånger under projektet, har inspirerat till hur man med en mobiltelefon och tekniska verktyg kan skapa underhållande och spännande innehåll. Utöver kursen har en popupaktivitet med prova på-teknik erbjudits i samband med vBytes höst-LAN. Allt för att skapa nyfikenhet kring vilka möjligheter som tekniken ger.

Om projektet

Projektägare: vBytes

Plats: Viskafors

Leaderstöd: 27 233 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Abstrakta pratbubblor i olika färger.

Kultursamtal på tvärs i Sjuhärad

Detta projekt har tagit fasta på att det finns mycket att vinna på att låta olika kulturaktörer i Sjuhäradsregionen arbeta med en modell för ökad samverkan. Med hjälp av metoden Warm Data Labs har sju träffar på olika platser runt om i Sjuhärad, där kulturaktörer från ideell, privat och offentlig sektor deltagit. Syftet har varit att på detta sätt förstärka relationer mellan verksamma inom kultur/bildning som i en förlängning ska stimulera till framtida verksamheter på tvärs.

Om projektet

Projektägare: Åse Eliason Bjurström

Plats: Ulricehamn

Leaderstöd: 37 051 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt

Fyra kvinnor i medeltidskläder står i en skogsglänta. En av kvinnorna håller i ett stränginstrument.

Berättarfestival på Olofstorp

Olofstorps skogar är ett område i Fänneslunda som bär på en hel del kulturhistoria. Föreningen Kulturgläntan har i detta projekt återupplivat platsen, som på senare år mest använts till tysta vandringar. En berättarfestival med bland annat en gestaltad vandring, en musikteaterföreställning och en improvisationsteater på programmet har anordnats. Festivalen blev lyckad och det finns nu goda förhoppningar om en årligen återkommande berättarfestival med ett brett deltagande från en växande skara berättare.

Om projektet

Projektägare: Kulturföreningen Kulturgläntan

Plats: Fänneslunda

Leaderstöd: 49 999 kr

Kontakt: Hör av dig till oss på leaderkontoret så kan vi förmedla kontakt

Bild på keramikverktyg på ett bord och en kvinna i förgrunden som arbetar med ett föremål av lera.

Lerlyckan

Den nystartade hantverksföreningen SkaparLyckan öppnade i detta projekt en keramikverkstad i Kulturhuset i Skene. Verkstaden har, kort efter projektets slut, redan blivit en mötesplats där unga och gamla kan mötas över gränser och i egen takt utvecklas i hantverket. Utöver att inreda lokalen innefattade delprojektet även utbildning i keramiska tekniker, marknadsföring och ett antal ”Öppet hus” – vilka var mycket  välbesökta. 

Om projektet

Projektägare: SkaparLyckan

Plats: Skene

Leaderstöd: 44 826 kr

Kontakt: 
Facebook

Bild på en stickad käpphäst i lila färg.

Gäseneryttarnas ungdomssatsning

Föreningen Gäseneryttarna har under ett antal år varit vilande och föreningens verksamhet har i huvudsak riktats mot vuxna. Nu siktar man på att utöka verksamheten och erbjuda en naturlig mötesplats för barn och unga. I projektet ingick därför att erbjuda tillfällen där barn och unga fick prova olika grenar inom hästsporten. Man hakade också på käpphästtrenden och erbjöd såväl aktiviteter som tävlingar för barn och unga med ett sådant intresse. 

Projektet i media
Borås Tidning 2022-11-06 (Endast för prenumeranter)

Om projektet

Projektägare: Föreningen Gäseneryttarna

Plats: Ljung

Leaderstöd: 50 000 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Hand som kastar en disc mot en korg.

Discgolfanläggning

I detta projekt kompletterade Hudene Hembygdsförening sitt fritidsområde med en discgolfanläggning. Området bestod sedan tidigare av flera delar, exempelvis grillkåta, utescen, mountainbikebana och vandringsled. Förhoppningen är att denna satsning ska locka till aktivitet hos en än bredare målgrupp.

Om projektet

Projektägare: Hudene Hembygdsförening

Plats: Hudene

Leaderstöd: 25 158 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Person som släpper en bocciaboll nedför en ränna.

Boccia som ny idrott för funktionsvarierade i Bollebygd

I det här projektet har Hestrafors IF utökat sin verksamhet för personer med funktionsvariationer, genom att satsa på Boccia. Förutom inköp av utrustning och kompetensutveckling (både rent spelmässigt men även kring hur den specialanpassade utrustningen ska användas) har även prova-pådagar hos Daglig verksamhet och grundsärskolan i Bollebygd anordnats. En nyfunnen kontakt med IF mormors gäng i Borås har också lett till ett fint samarbete och tankar finns nu om en gemensam turnering framöver.

Projektet i media
Borås Tidning 2022-12-04 (Endast för prenumeranter)

Om projektet

Projektägare: Hestrafors IF

Plats: Hestrafors

Leaderstöd: 19 009 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook