Växla upp!

Det här är ett mikrostöd för företag som vill anpassa sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Stängt för nya ansökningar

Det finns inte längre några pengar kvar att fördela och nya ansökningar kan därför inte tas emot.

Om mikrostödet

Växla upp är ett av våra mikrostöd. Mikrostöd innebär mindre administration och snabbare beslut i jämförelse med söka leaderstöd för en mer omfattande satsning. 

Vad kan man söka för?

Delningsplattformar, utlåningsbanker och transportpooler är exempel på satsningar som man skulle kunna bli projekt finansierade av detta mikrostöd. Utveckling av cirkulära affärsmodeller och att skapa nya användningsområden för restprodukter är andra. Likaså kompetensutveckling för att öka kunskapen om hållbarhetsfrågor.

Vem kan söka?

Sökande kan vara företag inom Leader Sjuhärads geografiska område. Sökande kan också vara privatpersoner som söker stöd för att starta en ny cirkulär eller hållbar verksamhet

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Kontakta alltid oss på leaderkontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Om stödet

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr

Stödnivå: 70 % av kostnaderna

Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera projektet med minst 30 % av kostnaderna. 

Logotyper för projekt som beviljats EU-finansiering inom landsbygdsfonden under åren 2024-2022.

Genomförda projekt

Bild på klädstång med upphängda kläder på.

Secondhandbutik Utposten

I butiken Krumelur secondhand såldes tidigare enbart barnkläder och barnartiklar på kommission. Genom detta projekt växlade verksamheten upp och möter nu ytterligare en målgrupp genom att sälja damkläder enligt samma koncept.

Om projektet

Projektägare: Madeleine Klaar

Plats: Bollebygd

Leaderstöd: 22 150 kr

Kontakt:
Webbsida
Facebook

Bild på klädstång med upphängda kläder på.

Cykeluthyrning Holsljunga Camping

Cykelleden mellan Holsljunga-Gräne Gruva-Överlida är på gång – en led som kan locka till både rörelse och familjeutflykter. Det fanns tidigare ingen cykeluthyrningsverksamhet i området, men det ändrade Holsljunga Camping & Café på i detta projekt Inom ramen för projektet köptes ett antal cyklar i olika storlekar in för uthyrning, likaså en tandemcykel som kan locka dem som är ute efter något utöver det vanliga.

Om projektet

Projektägare: Holsljunga Camping & Café

Plats: Holsljunga

Leaderstöd: 15 096 kr

Kontakt:
Webbsida